WHO ເຕືອນໂລກກຳລັງເຂົ້າສູ່ “ຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄື້ນຮອບໃໝ່”

0
183

ສຳນັກຂ່າວ CNBC: ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ກ່າວເຕືອນວ່າ ໂລກກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄື້ນຮອບໃໝ່ ໃນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເນື່ອງຈາກຄວາມຫຼຸດດ່ຽງໃນການຈັດແບ່ງວັກຊີນທົ່ວໂລກຍັງບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ.

ທ່ານ ເທດຣອສ ອັດຮານອມ ເກເບຣເຍຊຸສ, ຫົວໜ້າອົງການ WHO ກ່າວວ່າ: ໂລກກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນຂອງການລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄໂຣນາໄວຣັສອີກຮອບໃໝ່ ຍ້ອນຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງການແຈກຢາຍວັກຊີນທົ່ວໂລກ, ຂະນະທີ່ປະເທດທີ່ມີຊັບພະຍາກອນພຽງພໍແມ່ນສາມາດແຈກຢາຍວັກຊີນພາຍໃນ ແລະປະຊາຊົນກໍກັບມາໃຊ້ຊີວິດປົກກະຕິໄດ້, ກົງກັນຂ້າມ ຍັງມີອີກຫຼາຍປະທດຊໍ້າພັດລັອກດາວເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ.

ທ່ານ ເທດຣອສ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມແຕກໂຕນກັນຂອງການແຈກຢາຍວັກຊີນລະຫວ່າງປະເທດທີ່ຮັງມີ ກັບທຸກຍາກ ເຊິ່ງ 75% ຂອງປະລິມານວັກຊີນທັງໝົດ ຫຼື 3.5 ຕື້ເຂັມ ໄດ້ມີການແຈກຢາຍໃນ 10 ປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຂະນະທີ່ພຽງ 1% ຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດທຸກຍາກໄດ້ຮັບວັກຊີນພຽງເຂັມດຽວ.

ຫົວໜ້າອົງການ WHO ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຍິ່ງການລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ແກ່ຍາວຂຶ້ນເທົ່າໃດ, ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມກໍຍິ່ງເພີ່ມທະວີຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ຕະຫຼອດ 19 ເດືອນພາຍຫຼັງມີການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ແລະ ເຈັດເດືອນນັບແຕ່ວັກຊີນຊະນິດທຳອິດໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຊ້, ຕອນນີ້ໂລກຂອງພວກເຮົາແມ່ນຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການແຜ່ລະບາດອີກຮອບໃໝ່.

“ໄພຄຸກຄາມຈາກການລະບາດໃຫຍ່ທົ່ວໂລກຍັງຈະຢູ່ຄູ່ກັບມະນຸດອີກດົນຈົນກວ່າທຸກປະເທດສາມາດຈັດການມັນໄດ້.” ທ່ານ ເທດຣອສ ກ່າວ.