WHO ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດທີ່ຮັ່ງມີຢຸດສັ່ງຊື້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດເກີນຄວາມຈຳເປັນ

WHO ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຮັ່ງມີຈົ່ງຢຸດເຊົາສັ່ງຊື້ວັກຊີນເພີ່ມເຕີມ ບາງປະເທດສາມາດສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນທັງໝົດ ໃນຂະນະທີ່ບາງປະເທດຍັງບໍ່ໄດ້ເລີ່ມສັກຢາປ້ອງກັນເທື່ອ.

ວັນທີ 10 ມັງກອນປີ 2021, ໜັງສືພິມ The Strait Times ລາຍງານວ່າໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຮັ່ງມີຈົ່ງຢຸດການສັ່ງຊື້ຢາວັກຊີນ ຈຳນວນທີ່ຫຼາຍກວ່າຄວາມທີ່ຈຳເປັນ ໂດຍການພະຍາຍາມສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະເທດຕົນເອງກັບຜູ້ຜະລິດວັກຊີນ ເພື່ອຄວບຄຸມການຈັດສັນວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ ກຳລັງຜະລິດອອກມາງວດທຳອິດ.

ທ່ານ ດຣ. ເທດຣອສ ອາດານອມ ເກເບຣເຍຊັສ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ WHO ກ່າວວ່າຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ບັນດາປະເທດຮັ່ງມີພະຍາຍາມຍາດຊິງຜະລິດຕະພັນວັກຊີນຂອງຜູ້ຜະລິດຫຼາຍແຫ່ງ ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາວັກຊີນໃນປະເທດອື່ນໆສູງຂຶ້ນ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມລຳບາກໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19. ໂດຍທ່ານ ດຣ. ເທດຣອສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຮັ່ງມີທີ່ສັ່ງວັກຊີນໂຄວິດເກີນຄວນຈຳເປັນຢຸດການກະທຳດັ່ງກ່າວ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ