WHO ກັງວົນຕໍ່ກັບສະຖານະການໂຄວິດ-19 ໃນປັດຈຸບັນ

0
257

ຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກເລີ່ມມີການເປີດປະເທດ-ເປີດເສດຖະກິດອີກຄັ້ງ ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມຫຼຸດລົງ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກເຫັນແນ້ວໂນ້ມທີ່ວ່າໂຄວິດ-19 ອາດຈະຢູ່ກັບເຮົາໄປອີກດົນ.

ໃນວັນທີ 12 ເມສາ 2021 ທ່ານ ທີໂດຣສ ອັດຮານອມ ກີບຣີເຍຊຸສ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການທີ່ຫຼາຍປະເທດມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ເລີ່ມມີການຮັບມືທີ່ຫຼຸດລົງກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການແຜ່ລະບາດກິນເວລາດົນອອກໄປອີກ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ອີກບໍ່ດົນຫາກມີການໃຊ້ມາດຕະການດ້ານສາທາລະນະສຸກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ອີກວ່າ: “ຂ້ອຍຢາກເຫັນປະເທດຕ່າງໆກັບມາເປີດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງເລີ່ມເປີດການເດີນທາງ ແລະ ເຮັດການຄ້າ ແຕ່ຕອນນີ້ຫ້ອງ ICU ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19 ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້”.

ທາງດ້ານແພດຍິງມາເຣຍ ແວນ ເຄີໂຄຟ ຫົວໜ້າພະແນກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງ WHO ກ່າວວ່າ: ໂຄວິດ-19 ກໍາລັງມີການແຜ່ລະບາດແບບທະວີຄູນ ໂດຍຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂື້ນ 9% ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເປັນເວລາ 7 ອາທິດຕິດຕໍ່ກັນຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ເສຍຊີວິດເພິ່ມຂື້ນ 5%.