Travel Bubble ຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວແບບໃໝ່ໃນຍຸກໂຄວິດ-19

ການລະບາດໂຄວິດ-19 ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການເດີນທາງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ; ຫຼ້າສຸດ ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກເຕືອນວ່າ ວິກິດການສາທາລະນະສຸກຄັ້ງນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກຫາຍໄປກວ່າ 80% ໃນປີນີ້ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຕົກງານຢ່າງໜ້ອຍ 100 ລ້ານຄົນ.

Travel Bubble ຖືໄດ້ວ່າເປັນຄໍາຕອບເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຢຸດຊະງັກການສັນຈອນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະນີ້ ກໍຄື ການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງກຸ່ມປະເທດທີ່ປອດໄພ ປອດເຊື້ອຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເດີນທາງໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້.

ກໍລະນີ ປະເທດນິວຊີແລນ ແລະ ອົດສະຕາລີ ຮັບປາກວ່າຈະເຮັດ ເຂດທ່ອງທ່ຽວປອດໂຣກ (Travel Bubble) ເປີດປ່ອງການເດີນທາງລະຫວ່າງກັນເພື່ອຄວາມປອດໄພຫຼາຍທີ່ສຸດ ສ່ວນຈີນກໍ່ເລີ່ມອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນເດີນທາງພາຍໃນປະເທດ ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດ ສ່ວນປະເທດໄທ ກໍ່ກຳລັງເຮັດຣີສອດພິເສດເປັນເຂດກັກກັນສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ຽວໄທ.

ຂໍ້ສະເໜີການເຮັດ ເຂດທ່ອງທ່ຽວປອດໂຣກ ຂອງອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ເປັນການເປີດພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ທັງສອງປະເທດສາມາດເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໄປມາໄດ້ຢ່າງເສລີ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການກັກກັນຕົວ ເຊິ່ງເຂດລະບຽງການທ່ອງທ່ຽວນີ້ຈະສ້າງປະໂຫຍດຕໍ່ທັງອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນໃນມິຕິຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການທ່ອງທ່ຽວ ເສດຖະກິດການຄ້າ ລວມເຖິງການຂົນສົ່ງ.

ບັນດາປະເທດໃນເຂດທະເລ 3 ແຫ່ງໄດ້ແກ່: ເອສໂຕເນຍ, ລັດເວຍ ແລະ ລິທົວເນຍ ປະກາດເປີດໃຫ້ຄົນ 3 ປະເທດເດີນທາງໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ເພາະປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດປິດປະເທດໄດ້ດົນ ແລະ ຕໍ່ໄປທຸກປະເທດຕ້ອງເຮັດ Travel Bubble ຂອງຕົນເອງໄວ້.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ