Tech World Zone ເຜີຍ! ເຂົ້າ Facebook ຜ່ານບຣາວເຊີໃນ Android ປະຢັດແບັດ

ກວ່າ 3 ປີຂອງແອບພີເຄເຊີນລະບົບ iOS ທີ່ມີບັນຫາດ້ານຄວາມໄວການໃຊ້ງານ ແລະ ກິນພະລັງງານອຸປະກອນເກິນໄປຊຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ Facebook ໄດ້ຈຳກັດບັນຫານັ້ນໃນການອັບເດດແອບພີເຄເຊິນຫຼ້າສຸດເທິງ iOS ໄປແລ້ວແຕ່ວັນນີ້ເບິ່ງຄືສະມາດໂຟນໃນລະບົບ Android ຈະມີບັນຫາເລື່ອງພະລັງງານແບັດເຕີຣີໃນອຸປະກອນຫຼຸດລົງຫຼາຍເກີນໄປເມື່ອໃຊ້ ແອບພີເຄເຊິນ Facebook ແລ້ວຄືກັນ.

   ບໍ່ດົນມານີ້ສຳນັກຂ່າວ Tech World Zone ທຳການທົດສອບແອບພີເຄເຊິນ Facebook ເທິງສະມາດໂຟນ Nexus 6P ຫຼັງຈາກທີ່ທຳການທົດສອບທັ້ງ 2 ແບບນັ້ນຄືມີແອບພີເຄເຊິນ Fa- cebook ກັບບໍ່ມີແອບພີເຄເຊິນ Facebook ເປັນເວລາດົນເຖິງ 1 ສັບປະດາທຳໃຫ້ຮູ້ຜົນວ່າ “ການເຂົ້າເຖິງ Facebook ແອບພີເຄເຊິນຈະກິນພະລັງງານແບັດເຕີຣີສະມາດໂຟນເຖິງ 20% ຕໍ່ 1 ວັນ”ແລະດ້ວຍບັນຫານີ້ເຟຊບຸກອອກມາຊີ້ແຈງວ່າເຮົາເຄີຍໄດ້ລາຍງານຈາກຄົນທີ່ປະສົບບັນຫາພຽງບໍ່ກີ່ຄົນໃນການໃຊ້ແອບພີເຄເຊິ່ນໃນລະບົບແອນດຣອຍ ຊຶ່ງທາງເຮົາກຳລັງກວດສອບ ແລະ ຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ເຖິງບັນຫາເປັນໄລຍະ.

ທັ້ງນີ້ຜູ້ໃຊ້ສະມາດໂຟນໃນລະບົບແອນດຣອຍທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງເຟສບຸກພ້ອມເກັນຮັກສາແບັດເຕີຣີສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢາວນານຫຼາຍຂຶ້ນທາງ Tech World Zone ແນະນຳວ່າ ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງເຟສບຸກຜ່ານແວບໄຊເທິງສະມາດໂຟນໂດຍໃຊ້ບຣາວເຊີພາຍໃນອຸປະກອນແທນ.

ເຄຣດິດຈາກ: http://www.sedthakid.la/
ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!