ໜ້າທຳອິດ Tags ໂຄອາລາ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ໂຄອາລາ

ໂຄອາລາໃນອົດສະຕຣາລີ ຢູ່ໃນພາວະສ່ຽງສູນພັນ

ອົດສະຕຣາລີຄາດຄະເນທົ່ວປະເທດມີໂຄອາລາເຫຼືອບໍ່ເຖິງ 80.000 ໂຕ ຊຶ່ງຖືເປັນຕົວເລກທີ່ໜ້າວິຕົກ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ໂຄອາລາ ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າສູ່ພາວະສ່ຽງສູນພັນຕາມທຳມະຊາດ ຈາກການສຳຫຼວດໂຄອາລາທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມທຳມະຊາດໃນ 128 ເຂດປົກຄອງທົ່ວອົດສະຕຣາລພົບວ່າ ຕົວເລກຂອງໂຄອາລາຫຼຸດລົງໃນທຸກເຂດ ໃນນັ້ນ ມີ 41 ເຂດບໍ່ມີໂຄອາລາອາໄສຢູ່ອີກແລ້ວ!. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ສາມາດລະບຸຈຳນວນຂອງໂຄອາລາໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະຊາກອນໂຄອາລາກຳລັງຖືກຄຸກຄາມຈາກຫຼາຍໆປັດໄຈ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ພະຍາດລະບາດ ສັດຕູຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ. ທັງນີ້ ບັນຫາດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດຖືເປັນປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄອາລາຫຼາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງໃນບາງລັດຂອງອົດສະຕຣາລີເຊັ່ນ...