ໜ້າທຳອິດ Tags ເດືອນແຫ່ງການຂັບຂີ່ປອດໄພ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ເດືອນແຫ່ງການຂັບຂີ່ປອດໄພ

ເດືອນແຫ່ງການຂັບຂີ່ປອດໄພ ຈາກລາວໂພສ

ເນື່ອງຈາກສະຖິຕິການເກີດອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການໃຊ້ຍານພາຫະນະຕາມທ້ອງຖະໜົນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງຂອງອຸບັດຕິເຫດເກີດມາຈາກການການຂັບຂີ່ຢ່າງປະໝາດ, ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ, ໃຊ້ໂທລະສັບໃນເວລາຂັບລົດ ແລະ ອື່ນໆ. ຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນຄືໜ້າທີ່ຂອງທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັນ ຂັບຂີ່ຢ່າງມີສະຕິ, ມີນໍ້າໃຈຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຖະໜົນຮ່ວມທາງ ແລະ ເຄົາລົບກົດຈາລະຈອນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ແຄມເປນ “ເດືອນແຫ່ງການຂັບຂີ່ປອດໄພ” ລະດູການນີ້ຂໍຈົບລົງ ຂອບໃຈກັບທຸກທ່ານທີ່ຕິດຕາມ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ

ລົດມີປະກັນໄພຫາກໜັງສືລົດໝົດອາຍຸເມື່ອເກີດອຸບັດເຫດຍັງຈະໄດ້ສິດຄຸ້ມຄອງຫຼື ບໍ່?

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບປະກັນໄພມື້ນີ້ທາງລາວໂພສຈະຍົກປະເດັນ ກໍລະນີຕອນເຮັດປະກັນໄພທຳອິດ ແລະ ໜັງສືລົດຍັງບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ ຫຼັງຈາກເຮັດປະກັນໄພແລ້ວໄລຍະໜຶ່ງລົດເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະກັນມາກວດເບິ່ງເອກະສານແລ້ວພົບວ່າໜັງສືລົດຂອງຜູ້ປະກັນໝົດອາຍຸທາງປະກັນໄພຍັງຄຸ້ມຄອງສິດຂອງຜູ້ປະກັນໄພ ຫຼື ບໍ່? ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ທາງກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ (ຄລປ) ໄດ້ມີຄຳຕອບກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາປະກັນ, ເຊິ່ງຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ມີການກຳນົດຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການໝົດອາຍຸຂອງເອກະສານລົດກໍ່ຖືວ່າຜູ້ຊື້ປະກັນບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເພາະຖືວ່າສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນຄຸ້ມຄອງຕາມໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດສັນຍາຕົກລົງນຳກັນລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງຍານພາຫະນະ (ຜູ້ຊື້ປະກັນ) ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພ. ຮຽບຮຽງບົດ: ບຸດສະດີ ສາຍນໍ້າມັດ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ...

ວິທີຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບເກີດອຸບັດຕິເຫດຢ່າງປອດໄພ ຖ້າຫາກເຫັນຄົນເຈັບນອນຢູ່ ແຄມທາງ!

ອຸບັດຕິເຫດຕາມຖະໜົນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເມື່ອ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາດບໍ່ແມ່ນຕົນເອງເປັນຜູ້ປະສົບເຫດ ແຕ່ເປັນອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບບຸກຄົນອື່ນ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຂັບຂີ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນຄວນຮູ້ວິທີໃນການເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດຊໍ້າຊ້ອນແກ່ຄົນເຈັບ ໂດຍສະເພາະຕອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພຢູ່ໃນທີ່ເກີດເຫດ. ປະເມີນສະຖານະການຈາກສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສະພາບການຈະລາຈອນຂອງຈຸດທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາຕອນກາງຄືນ ຫຼື ທັດສະນະວິໄສບໍ່ດີ ທ່ານຄວນເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດເພື່ອປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດຊໍ້າຊ້ອນ. ສົ່ງສັນຍານເຕືອນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນທ່ານອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້ໂດຍການກ່າງໄມ້ ຫຼື ສິ່ງສະທ້ອນແສງ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຄິດວ່າຊ່ວຍໄດ້ ມາວາງໄວ້ດ້ານຫຼັງລົດໃຫ້ຫ່າງຈາກຈຸດເກີດເຫດຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 50 ແມັດ. ໂທລະສັບແຈ້ງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ຕຳຫຼວດ, ໜ່ວຍກູ້ໄພ,​...

ຂັ້ນຕອນເວລາ ເກີດອຸປະຕິເຫດ ຄຸ່ກໍລະນີ ແລະ ຜູ້ເສຍຫາຍ ຄວນເຮັດແນວໃດ?

ແນ່ນອນວ່າອຸບັດຕິເຫດນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຢາກພົບເຈີ ແຕ່ເມື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງຮູ້ວ່າຕົວເອງຄວນເຮັດແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ຕົວເອງບໍ່ເປັນຝ່າຍເສຍປຽບຄູ່ກໍລະນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ໃນແຄມເປນເດືອນແຫ່ງການຂັບຂີ່ປອດໄພ ໄປກັບລາວໂພສ ຈື່ງມີຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນໃນການຮັບມືກັບເຫດການອຸບັດຕິເຫດມາຝາກ. ຈຳໄວ້ວ່າເມື່ອເກີດອຸບັດຕິເຫດບໍ່ວ່າຈະເປັນອຸບັດຕິເຫດໜ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່ ໃຫ້ທ່ານຢຸດລົດ ຢ່າຄິດລົບໜີ ເພາະມັນເປັນຄວາມຜິດຮ້າຍແຮງຕໍ່ດ້ານກົດໝາຍ, ພະຍາຍາມຕັ້ງສະຕິ ມອດຈັກລົດ ພ້ອມເປີດໄຟສຸກເສີນເພື່ອສົ່ງສັນຍານໃຫ້ລົດຄັນອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້. ຫາກລົດທ່ານມີປະກັນໄພໃຫ້ທ່ານໂທຫາບໍລິສັດປະກັນໄພລົດຂອງທ່ານ ຫຼື ໂທຫາຕຳຫຼວດ ແລະ ຫ້າມເຮັດການເຄື່ອນຍ້າຍລົດອອກຈາກຈຸດເກີດເຫດເດັດຂາດຫາກຍັງບໍ່ມີການຕັດສິນຊັດເຈນວ່າຝ່າຍໃດຖືກຝ່າຍໃດຜິດ. ຫາກມີຄົນເຈັບໃຫ້ຟ້າວໂທຫາໜ່ວຍງານກູ້ໄພ...

ຖິ້ມສິ່ງຂອງ (ຂີ້ເຫຍື້ອ) ອອກຈາກລົດທັງເປີເປື້ອນ ແລະ ກີດຂວາງການສັນຈອນ

ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່? ພຶດຕິກຳການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງຂອງ ຫຼື ຖົ່ມນໍ້າລາຍອອກຈາກລົດນັ້ນ, ນອກຈາກມັນຈະເປັນການເສຍມາລະຍາດທາງສັງຄົມແລ້ວ ຍັງຫຼົບກວນຜູ້ຂັບຂີ່ຮ່ວມທາງຕາມຖະໜົນ ຫາກສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານຖິ້ມອອກໄປຈາກມືນັ້ນໄປຖືກຄົນອື່ນທີ່ກຳລັງຂັບຂີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາບໍ່ພໍໃຈໃນພຶດຕິກຳຂອງທ່ານ ແລະ ບາງຄັ້ງເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆແບບນີ້ອາດເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ຫາກເກີດມີອຸບັດຕິເຫດ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ, ນໍ້າລາຍທີ່ອອກມາຈາກລົດ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ເສດຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ເສດປູນ, ກ້ອນຫີນ ຕ່າງໆ ທີ່ຕົກມາລົດ ຫາກພິຈາລະນາດີໆແລ້ວ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແມ່ນສິ່ງກີດຂວາງການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຖິ້ມສິ່ງຂອງອອກຈາກລົດ ຫາກມີລົດຄັນທີ່ຂັບມານຳຫຼັງຫັກຫຼີກແບບກະທັນຫັນ...

ຟຸດບາດເປັນທາງສຳລັບຄົນຍ່າງ ບໍ່ແມ່ນບ່ອນຂາຍເຄື່ອງ, ຈອດລົດ ຫຼື ທາງລົດແລ່ນ

ການຄ້າຂາຍເທິງຟຸດບາດ, ການຈອດລົດເທິງຟຸດບາດ, ການຈອດລົດຄວບຟຸດບາດ ແລະ ການແລ່ນລົດເທິງຟຸດບາດ ເປັນພາບທີ່ຫຼາຍຄົນເຫັນຈົນຕິດຕາ ແລະ ຖືເປັນເລື່ອງປົກກະຕິກັນໄປແລ້ວ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ໃນດ້ານກົດໝາຍແລ້ວມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງຟຸດບາດແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໄວ້ໃຫ້ສະເພາະຄົນຍ່າງ ເພື່ອປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດລົດຕຳຄົນໃນເວລາຍ່າງຕາມທ້ອງຖະໜົນ. ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສະບັບເລກທີ 188/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປັບໄໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາທາງຫຼວງ. ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາທີ 26 ວ່າ...

ການໃຊ້ໄຟສຸກເສີນໃນເວລາຂັບລົດ ກໍລະນີໃຊ້ໄຟສຸກເສີນໄດ້ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້

ໄຟສຸກເສີນ ຫຼື Emergency Light ມີຄວາມໝາຍໃຊ້ສະເພາະກໍລະນີລົດເປ່ເພ ຫຼື ມີເຫດສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ, ການໃຊ້ໄຟສຸກເສີນທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຄົນຂັບລົດໃຫຍ່ຕ້ອງຮູ້, ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນວ່າຍັງມີຫຼາຍຄົນໃຊ້ສັນຍານໄຟສຸນເສີນໃນເວລາຂັບລົດແບບຜິດໆ. ໃນເດືອນແຫ່ງການຂັບຂີ່ປອດໄພ ກັບ ລາວໂພສ ພວກເຮົາຈິ່ງມີຂໍ້ມູນການໃຊ້ "ໄຟສຸກເສີນ" ທີ່ຖືກຕ້ອງມາແນະນຳຕໍ່ກັບທຸກທ່ານດັ່ງນີ້: ກໍລະນີທີ່ບໍ່ຄວນເປີດສັນຍານໄຟສຸກເສີນ ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງຂ້າມທາງສີ່ແຍກທີ່ບໍ່ມີໄຟຈາລະຈອນ ແມ່ນບໍ່ຄວນເປີດໄຟສຸກເສີນ ເພື່ອເປັນການຂໍທາງ ເນື່ອງຈາກຜູ້ຂັບຮ່ວມທາງຈະເກີດຄວາມສັບສົນ ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດທາງເບື້ອງຊ້າຍອາດຄິດວ່າທ່ານຈະລ້ຽວຊ້າຍ ແລະ ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດທາງເບື້ອງຂວາກໍ່ອາດຄິດວ່າທ່ານຈະລ້ຽວຂວາ, ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການໄປຊື່ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດໄຟສຸກເສີນພຽງແຕ່ທ່ານຄ່ອຍຂັບຂີ່ຊື່ໄປຕາມປົກກະຕິ ເຂົາກໍ່ເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າທ່ານຕ້ອງການໄປທາງໜ້າ. ໃນກໍລະນີຝົນຕົກໜັກ ເຮັດໃຫ້ວິໄສທັດໃນການເບິ່ງເຫັນຂຸ່ນມົວ ບໍ່ຄວນເປີດໄຟສຸກເສີນ...

ບໍ່ຮັດສາຍຮັດນິລະໄພເວລາຂັບລົດເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຜິດກົດໝາຍການຈະລາຈອນທາງບົກ

ຫຼາຍຄົນອາດສົງໃສວ່າເປັນຫຍັງການຮັດສາຍນິລະໄພໃນເວລາຂັບລົດມັນຈຶ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ຄຳຕອບຄື ຍ້ອນສາຍຮັດນິລະໄພຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຄາດຜ່ານສ່ວນທີ່ແຂງທີ່ສຸດຂອງຮ່າງກາຍໄວ້ຢ່າງສະໂພກ ແລະ ບ່າໄຫລ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາຍຮັດນິລະໄພສາມາດຮັດຮ່າງກາຍໄວ້ເປັນຢ່າງດີເມື່ອເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການທີ່ບໍ່ຮັດເຂັມຂັດນິລະໄພນອກຈາກຈະເປັນອັນຕະລາຍແລ້ວ ຍັງຜິດກົດໝາຍອີກດ້ວຍ. ໂດຍການໃຊ້ສາຍຮັດນິລະໄພມີປະໂຫຍດຕ່າງໆລຸ່ມນີ້: ຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຄົນຟົ້ງອອກມານອກລົດເມື່ອໄດ້ຮັບແຮງກະແທກ ຫຼື ແຮງວ່ຽງໃນເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດ. ຊ່ວຍກະຈາຍແຮງກະແທກທີ່ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດ ເຊັ່ນ: ປ້ອງກັນຫົວ ຫຼື ຮ່າງກາຍສ່ວນເທິງໄປກະແທກກັບພວງມະໄລລົດ ຫຼື ບໍລິເວນແຜງໜ້າລົດ. ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍເຄື່ອນໄຫວຊ້າລົງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບາດເຈັບ ເພາະການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງກະທັນຫັນຈາກແຮງກະແທກອາດເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບຮຸນແຮງ. ຊ່ວຍປ້ອງກັນສະໝອງ...

ໂທດຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ພາຫະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກ

ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າມານຳໃຊ້ຢ່າງຖາວອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງລະບົບໂຄງສ້າງເດີມຂອງລົດທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານ, ໃຊ້ງານໄດ້ເປັນປົກກະຕິ. ເພື່ອປ້ອງກັບການເກີດອຸບັດຕິເຫດຈາກການນຳໃຊ້ພາຫະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ດັ່ງນັ້ນ, ລົດທຸກຄັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາເຕັກນິກ ຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນມາດຕະຖານເຕັກນິກຈາກໜ່ວຍງານກວດກາເຕັກນິກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບົບຈັກ, ລະບົບຊ່ວງລ່າງ, ລະບົບຫ້າມລໍ້, ຢາງຕີນລົດ, ລະບົບໄຟເຍືອງໜ້າ-ຫຼັງ, ໄຟສັນຍານຄົບຊຸດ, ມີແວ່ນສ່ອງຫຼັງ...

ລົດບັນທຸກຄວນແລ່ນໃນເມືອງເວລາໃດ?

ໃນສາຍຕາຫຼາຍຄົນອາດຈະລື້ງເຄີຍກັບລົດບັນທຸກສິນຄ້າແລ່ນເຂົ້າ-ອອກເມືອງບໍ່ເວັ້ນວັນ, ລຽນຊາບລາບຢູ່ແຄມທາງ, ໜ້າຮ້ານຄ້າ, ຕະຫຼາດ ເຊິ່ງເຫັນແລ້ວເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ພາຫະນະຕ້ອງໄດ້ລົບຫຼີກແບບສ່ຽງເປັນສ່ຽງຕາຍ ຫຼື ຕ້ອງຈອດລໍຖ້າເປັນແຖວຍາວຢຽດເປັນເວລາດົນ ບາງຄັ້ງຈົນເກີດມີອຸບັດຕິເຫດ ທັງນີ້ກໍເນື່ອງມາຈາກມີລົດບັນທຸກສິນຄ້າເຂົ້າ-ອອກປ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າຢູ່ຕາມໜ້າຮ້ານຄ້າ, ໂຮງງານ ແລະ ສະຖານທີ່່ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມເວລາທີ່ ລັດຖະບານ ກໍານົດໄວ້. ຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ 2019 ລາຍງານວ່າ: "ໃນເດືອນ ມີນາ ທີ່ໃກ້ຈະມາຮອດນີ້, ລັດຖະບານ ຈະສຸມໃສ່ປະຕິບັດວຽກຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຈໍານວນໜຶ່ງ ໃນນັ້ນ,...

ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ? ອຸບັດຕິເຫດສ້າງຜົນເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດໃຫ້ກັບປະເທດຊາດ!

ພາຫະນະສວ່ນບຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດຖີບ, ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ການເດີນທາງຂອງຄົນເຮົາ ໃຫ້ໄປທີ່ໝາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງການ ຫລື ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ. ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນດີວ່າ ມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນປະເທດລາວ, ເຫັນຕາມຂ່າວສານໃນແຕ່ລະວັນ, ບາງຄົນເຫັນຕາມທ້ອງຖະໜົນເກືອບທຸກມື້. ແນ່ນອນອຸບັດຕິເຫດເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ເເກ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ. ແຕ່ທ່ານເຄີຍລອງຄິດເບິ່ງບໍວ່າອຸປະຕິເຫດສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຫລາຍປານໃດ ? ເມື່ອເກີດມີອຸບັດຕິເຫດ ຜົນກະທົບທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອອ້ມຫລາຍປະການແມ່ນສົ່ງຜົນຕໍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດໂດຍກົງຫລືຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນງານສົບ ຄວາມເຈັບປວດ ແລະ...

ຂີ່ລົດຕໍາຄົນເສຍຊີວິດ ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຫດສາມາດຮຽກຮ້ອງໄດ້!

ອຸບັດຕິເຫດບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ ເພາະນອກຈາກຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄູ່ກໍລະນີ, ສ້າງຄວາມຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ ຍັງມີຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ເສຍອົງຄະ ຫຼື ພິການ ຈົນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດກໍມີຈໍານວນຫຼາຍ, ເມື່ອອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນແລ້ວຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດມີສິດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ, ຄ່າປິ່ນປົວແນວໃດ? ອີງຕາມການປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ເລກທີ 118/ປປທ, ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2017, ມາດຕາ 145 ວ່າດ້ວຍການລະເມີດຈະລາຈອນທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້ລະບຸວ່າ: ຖ້າບຸກຄົນໃດຫາກລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ແລ້ວພາໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິດເຫດ ແລະ...
error: Content is protected !!