ໜ້າທຳອິດ Tags ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກ

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກ

ແມ່ສ່ວນໃຫຍ່ເມື່ອໃກ້ຮອດກຳນົດເວລາເກີດລູກ ຄົນຖືພາສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນຫຼາຍທີ່ສຸດກໍ່ຄືເລື່ອງຂອງການເກີດຍາກນັ້ນເອງ ເຊິ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກນັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍປັດໄຈ ເຊິ່ງໃນຄໍລຳແມ່ແລະລູກ ມື້ນີ້ເຮົາມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາຝາກ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກມີຄື:  ລູກໃນທ້ອງຕົວໃຫຍ່ເກີນໄປ ສະໂພກແມ່ແຄບ ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປ ສາຍແຮ່ພັນຕົວລູກ ຫຼື ພັນຄໍລູກ ມົດລູກບໍ່ທຳງານຕາມປົກກະຕິ ແຮ່ຄ້າງຢູ່ໃນ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນສາເຫດຫຼັກໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກ  
error: Content is protected !!