ໜ້າທຳອິດ Tags ຄະນະກໍາມະທິການແມ່ນໍໍ້າຂອງສາກົນ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ຄະນະກໍາມະທິການແມ່ນໍໍ້າຂອງສາກົນ

ຄມສ ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນແຕ່ງບົດເລື່ອງ ໃນຫົວຂໍ້: ສໍາລັບທ່ານ ແມ່ນໍ້າຂອງມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຫົວຂໍ້ໃນການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ “ ສໍາລັບທ່ານແມ່ນໍ້າຂອງມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ” ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 15 ກຸມພາ 2018 - ມື້ນີ້ຄະນະກໍາມະທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ເປີດການແຂ່ງຂັນແຕ່ງບົດເລື່ອງລະດັບພາກພື້ນທີ່ພົນລະເມືອງ ແລະປະຊາຊົນທຸກໄວ ທີ່ອາໃສຢູ່ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະຫວຽດນາມ. ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອຊິງຮັບລາງວັນເປັນເງີນສົດ 50 ໂດລາ -...
error: Content is protected !!