ໜ້າທຳອິດ Tags ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຕໍ່ລູກ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຕໍ່ລູກ

ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຕໍ່ລູກ ເມື່ອແມ່ຖືພາຕອນອາຍຸຫຼາຍ

ແມ່ຍິງເມື່ອແຕ່ງງານເມື່ອຕອນອາຍຸ 30 ປີຂຶ້ນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ບາງຄົນເກີດພາວະມີລູກຍາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລູກມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດມາບໍ່ສົມບູນ ໃນຄໍລຳແມ່ ແລະ ລູກ ມືນີ້ເຮົາມາຮູ້ຈັກໄປພ້ອມກັນວ່າ  ແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 35 ປີຂຶ້ນໄປຖືພານັ້ນ ລູກໃນທ້ອງຈະມີໂອກາດສ່ຽງກັບຫຍັງແນ່ ລູກສ່ຽງເປັນພິການ ເນື່ອງຈາກ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໜ່ວຍພັນທຸກຳ ຫຼື ໂຄຣໂມໂຊມ ທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍກໍ່ຄື: ກຸ່ມເດັກດາວຊິນໂດມ ຫຼື ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ບໍ່ມີນິ້ວມື,...
error: Content is protected !!