ໜ້າທຳອິດ Tags ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນຢູ່ລາວ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນຢູ່ລາວ

ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນຢູ່ລາວຄືບຫນ້າ 40%

ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປລາວ ແລະ ແມ່ນໜື່ງໃນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດກວມລວມໄຊເສດຖາ" ( 2 ກໍລະກົດ 2017 ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ (ກ). ໂຄງການກໍສ້າງໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນຢູ່ ສປປລາວ: (1) ບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກຳເປໂຕຼເຄມີລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ກຳເນີດຂຶ້ນ ຈາດການຮ່ວມມືຂອງ 03 ບໍລິສັດຄື: 1. ບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກຳຕົ່ງແຢນ ຢຸນນານ...