OPPO F5 ລ້ຳໜ້າໄປອີກກ້າວດ້ວຍການນຳ A.I. Beauty ມາໃຊ້ໃນການຖ່າຍຮູບ

ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ທາງ OPPO ກຳລັງຈະມີເທັກໂນໂລຍີ A.I. ເຂົ້າມານຳໃຊ້ກັບສມາດໂຟນຮຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ OPPO F5 ທີ່ໄດ້ກຳນົດເທັກໂນໂລຢີ A.I. Beauty ມາໃຊ້ໃນການຖ່າຍຮູບ ໂດຍສາມາດປັບແຕ່ງໃຫ້ເຂົ້າກັບເພດ ອາຍຸ ຮວມເຖິງສີຜິວຂອງແຕ່ລະຄົນໂດຍສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບທີ່ງາມເປັນທຳມະຊາດ ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະຄົນອີກດ້ວຍ ສະນັ້ນໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າ ເທັກໂນໂລຢີ A.I. ຈະເຂົ້າມາປ່ຽນແປງຊີວິດທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນແນ່ນອນ ແລະ ມີຂ່າວວາ ທາງ OPPO F5 ກຳລັງມີແຜນຈະເປີດຕົວໄວໆນີ້