IUCN ປົດໝີແພນດ້າຍັກ ອອກຈາກບັນຊີສ່ຽງສູນພັນ ຫລັງຈີນອະນຸລັກໄດ້ດີ ຈົນປະຊາກອນເພີ່ມ!

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ລາຍງານໃນວັນທີ 5 ກັນຍານີ້ວ່າ ສະຫະພາບສາກົນ ເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (IUCN) ໄດ້ມີມະຕິປົດ ໝີແພນດ້າຍັກ ອອກຈາກບັນຊີສັດທີ່ສ່ຽງສູນພັນ (endangered) ຫລັງຄວາມພະຍາຍາມນັບຫລາຍສິບປີຂອງລັດຖະບານຈີນ ໃນການອະນຸລັກ ແລະ ເພາະພັນສັດປະຈຳຊາດຊະນິດນີ້ ໃຫ້ມີປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈາກການປະເມີນຫລ້າສຸດ ປະຊາກອນໝີແພນດ້າຍັກ ໃນໄວອາຍຸທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ ມີຢູ່ປະມານ 1,864 ໂຕ ແລະ ເຖິງແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດ ຢືນຢັນຕົວເລກທີ່ແນ່ນອນໄດ້ ແຕ່ຫາກນັບລວມກັບລູກໝີແພນດ້າແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ທົ່ວໂລກ ມີໝີແພນດ້າຍັກ ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 20,60 ໂຕ ໃນປັດຈຸບັນ.

ຫລັກຖານການສຳຫລວດໃນລະດັບຊາດ ໄດ້ຊີ້ບອກວ່າ ການຫລຸດລົງຂອງປະຊາກອນແພນດ້າຍັກໃນອະດີດ ໄດ້ຖືກຢຸດຢັ້ງແລ້ວ ແລະ ໃນເວລານີ້ ພວກມັນກຳລັງເລີ່ມມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, IUCN ລະບຸ.

US-ANIMAL-PANDA

ຕິດຕາມເຮົາທາງFacebook ກົດຖືກໃຈເລີຍ!