IMF ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອມຽນມາ 350 ລ້ານໂດລາ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ກ່ອນມີການລັດຖະປະຫານ

ພຽງບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ກ່ອນການລັດຖະປະຫານ ລັດຖະບານພົນລະເຮືອນຂອງມຽນມາທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູຈີໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະມານ 350 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຈາກ IMF ສຳລັບພາລະກິດຕອບໂຕ້ວິກິດການໂຄວິດ-19

ອ້າງອີງແຫຼ່ງຂ່າວພາຍໃນກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າຄະນະກຳມະການຂອງ IMF ໄດ້ຜ່ານມະຕິໃນວັນທີ 13 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈຳນວນ 350 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກກອງທຶນສຸກເສີນພິເສດເພື່ອຕອບໂຕ້ວິກິດການໂຄວິດ-19. ສຳລັບມຽນມາ ການອະນຸມັດຂອງສິນເຊື່ອເກີດຂື້ນໂດຍເກືອບບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຜູກມັດ ແລະຂະບວນການໂອນເງິນກໍ່ຫາກໍ່ ສຳ ເລັດໃນອາທິດແລ້ວນີ້.

ທງນີ້,​ IMF ຍອມຮັບວ່າ “ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ສຸດ” ວ່າການປ່ຽນແປງທາງການເມືອງທີ່ເກີດຂື້ນໃນມຽນມາ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດແລະຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, IMF ກຳລັງຕິດຕາມສະຖານະການຢ່າງໃກ້ຊິດ.

IMF ແລະທະນາຄານກາງມຽນມາມີຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບພັນທະມິດ ແລະ IMF ຄາດຫວັງຫຼາຍ. ວ່າທະນາຄານກາງຂອງມຽນມາຍັງຈະສາມາດຮັກສາ “ເອກະລາດ” ຈາກກະຊວງການເງິນມຽນມາ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ