Flash Express ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄທ-ລາວ

0
83

ເພຈ MarketThink ໄດ້ລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດ Flash Express ໄດ້ເປີດໂຕການໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຄົບວົງຈອນ ທັງທາງບົກ ແລະ ທາງອາກາດໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍເປັນການຮ່ວມທຶນ ເພື່ອຮອງຮັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງທຸລະກິດ E-Commerce ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ.

ທ່ານ ຄົມສັນ ລີ ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ Flash Express ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຂະຫຍາຍບໍລິການຂອງ Flash Expres ສູ່ ສປປ ລາວໃນຄັ້ງນີ້ຖືເປັນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງ Start up ໄທ ທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດການຂົນສົ່ງແບບຄົບວົງຈອນກ້າວສູ່ຕະຫຼາດ CLMV ໂດຍຮ່ວມມືກັບ AIF Group Laos ເພື່ອຮ່ວມກັນໃຫ້ບໍລິການການຂົນສົ່ງຄົບວົງຈອນທັງທາງບົກ ແລະ ທາງອາກາດ.