Facebook ແກ້ໄຂບັນຫາຂ່າວປອມດ້ວຍການບໍ່ໃຫ້ປັບແກ້ Link preview ໃນເພສແລ້ວ

Facebook ໃຊ້ຟີເຈີຣ Link Ownership ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຂ່າວປອມ ໂດຍເຈາະຈົງໄປທີ່ເວັບເພສທີ່ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂອງຕົວເອງ ໂດຍສະເພາະເພສຂ່າວ,​ ຂ່າວກີລາ, ເພສບັນເທີງ ເພສຂໍ້ມູນປະເພດນີ້ມັກຈະມີການປັບແກ້ link preview ຫາກເພສໃດບໍ່ຕ້ອງການຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂນີ້ ຫຼື ຕ້ອງການຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂໃນສ່ວນຂອ Link preview ໄດ້ຢູ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນສ່ວນຂອງຫົວຂໍ້ຂ່າວ ຄຳບັນຍາຍ ຫຼື ພາບປະກອບໃນ Graph API ຫຼືໃນPage composer ຕ້ອງເຂົ້າໄປສະແດງຕົວຕົນໃນ Link Ownership ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເພສນັ້ນໆໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຕົວ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນເພສຂ່າວປອມແພ່ລະບາດ ເຊິ່ງກຳນົດວ່າວັນທີ 12 ກັນຍາ 2017ທີ່ຈະມາຮອດນີ້ ຟີເຈີຣນີ້ຈະສຳເລັດສົມບູນ ຫາກເພສໃດບໍ່ຢືນຢັນຕົວຕົນຈະຖືກກຳຈັດອອກ