C.D.C ອາເມລິກາເພີ່ມ 6 ອາການໃໝ່ທີ່ບົ່ງບອກວ່າຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂຣກຂອງອາເມລິກາ ຫຼື C.D.C ເພີ່ມ 6 ອາການໃໝ່ທີ່ສົ່ງສັນຍານການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງຄວາມຄືບໜ້າໃນຄັ້ງນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ລັກສະນະທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຍາກຂອງອາການຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຜູ້ປ່ວຍແຕ່ລະຄົນ.

ຈາກການສັງເກດຂອງແພດທີ່ເຮັດການຮັກສາຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອກວ່າພັນຄົນໃນໄລຍະການລະບາດໃຫຍ່ ອາການໃໝ່ທີ່ເຂົ້າຂ່າຍສັນຍານຂອງການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ທາງ C.D.C ເພີ່ມລົງໃນເວັບໄຊຂອງອົງກອນ ໄດ້ແກ່: ອາການໜາວສັ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປວດກ້າມເນື້ອ, ປວດຫົວ, ເຈັບຄໍ ແລະ ພາວະການສູນເສຍການໄດ້ຮັບກິ່ນ ແລະ ຣົດຊາດ ຈາກເມື່ອກ່ອນທີ່ມີພຽງສາມອາການຫຼັກຄື: ອາການໄຂ້, ໄອ ແລະ ຫາຍໃຈຍາກ.

C.D.C ໄດ້ເພີ່ມທັງ 6 ອາການນີ້ໃນລາຍການສັນຍານຂອງການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຫຼັງຈາກທີ່ມີຄຳແນະນຳຈາກນັກລະບາດວິທະຍາຂອງ Council of State and Territorial Epidemiologists (C.S.T.E.) ທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຕິດຕາມໂຣກ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ C.D.C ໂດຍລະບຸວ່າ ໂຣກໂຄວິດ-19 ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນໂຣກທີ່ຕ້ອງການລາຍງານ ແລະ ຕ້ອງມີການໃຫ້ແນວທາງກ່ຽວກັບການລະບຸອາການຂອງໂຣກ.

ທັງນີ້, ລາຍການສັນຍານຂອງໂຣກໂຄວິດ-19 ຂອງ C.D.C ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກລາຍການຂອງອົງການອານາໄມໂລກກຳນົດໄວ້ເລັກໜ້ອຍ ໂດຍອົງການອານາໄມໂລກລະບຸວ່າ ອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດໄດ້ແກ່: ອາການໄຂ້, ໄອແຫ້ງ ແລະ ມີອາການອິດເມື່ອຍ ແຕ່ຜູ້ປ່ວຍບາງຄົນອາດມີອາການເຈັບປວດກ້າມເນື້ອ, ຂັດດັງ, ເຈັບຄໍ ຫຼື ຖອກທ້ອງຮ່ວມ ເຊິ່ງອາການເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຈະຄ່ອຍໆເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ອົງກອນທັງສອງກໍ່ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາໃນການຫາຍໃຈ ເຈັບປວດກ້າມເນື້ອຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ແໜ້ນໜ້າເອິກໄປພົບແພດເພື່ອກວດຫາເຊື້ອ.

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: www.sanook.com