BMW ກຽມຜະລິດລົດຈັກລອຍໄດ້ 1200 GS ອອກມາເປັນຮຸ້ນທຳອິດ!

ລົດຈັກລອຍໄດ້ BMW R1200GS Adventure Hover Bike ລົດຕົ້ນແບບໂດຍ LEGO Technic

LEGO Technic ບໍລິສັດຜະລິດລົດຂອງຫຼິ້ນຊື່ດັງຈາກ ເດນມາກ ເກີດແນວຄວາມຄິດຕໍ່ຍອດຈາກການເຮັດໂມເດລຈຳລອງ BMW R1200GS Adventure Hover Bike ໃຫ້ກາຍເປັນລົດຈັກໃຊ້ໄດ້ແທ້ ທີ່ເພີ່ມເຕີມຄວາມພິເສດເຂົ້າໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດລອຍຕົວຈາກພື້ນດິນ ເພື່ອຄວາມເປັນທີ່ສຸດຂອງລົດຈັກ ສະໄຕລແອດເວນເຈີລຸ້ນນີ້ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເດີນທາງໄປທຸກສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການໄປຢ່າງບໍ່ຈຳກັດ

ທີມງານ LEGO Technic ຈິ່ງເດີນທາງໄປທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ BMW Motorrad ເພື່ອນຳສະເໜີແນວຄວາມຄິດນີ້ ເຊິ່ງທາງ BMW ເອງ ກໍ່ເຫັນດີກັບການສ້າງລົດຕົ້ນແບບຂຶ້ນມາ ທີ່ເປັນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນອີກໜຶ່ງຮູບແບບຂອງລົດຈັກທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອານາຄົດ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.