ກຸ່ມ ISIS ໂຫດ! ຂ້າສັງຫານໝູ່ທະຫານຊີເຣຍ 250 ຄົນ ຢ່າງບໍ່ກະດຽມມື!

 

 

ກຸ່ມ ISIS ໂຫດ ຂ້າສັງຫານໝູ່ທະຫານຊີເຣຍ 250 ຄົນ ແບບບໍ່ກະດຽມມື ພ້ອມເຜີຍແຜ່ຮູບພາບຜ່ານເວັບໄຊ

ໄປທົ່ວໂລກ.

 

ເມື່ອວັນທີ 28 ສິງຫາ 2014 ຜ່ານມານີ້ ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ກຸ່ມຕິດອາວຸດມຸດສະລິມນິກາຍສຸ

ໜີ່ຫົວຮຸນແຮງ ເຊິ່ງຮຽກຕົນເອງວ່າກຸ່ມ ISIS ໄດ້ອອກປະກາດວ່າ ກຸ່ມຕົນໄດ້ສັງຫານໝູ່ທະຫານຊີເຣຍຕາຍ

ຢ່າງໜ້ອຍ 250 ຄົນພາຍຫຼັງສາມາດຍຶດຖານທັບອາກາດຂອງກອງທັບລັດຖະບານຊີເຣຍໄດ້ ໃນເມືອງຣັກກາ

ທາງພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດຊີເຣຍ, ໂດຍກຸ່ມ ISIS ເຊິ່ງແຈ້ງຂ່າວຢ່າງບໍ່ສະທົກສະທ້ານ ເຖິງ

ການສັງຫານໝູ່ຂອງພວກຕົນ ຜ່ານທາງເວັບໄຊຂອງກຸ່ມ ພ້ອມຍັງລະບຸອີກວ່າ ການສັງຫານໝູ່ທະຫານຊີເຣຍ

ດັ່ງກ່າວນີ້ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັນພຸດ (27 ສິງຫາ 2014) ທີ່ຜ່ານມາ ອີກທັງຍັງອ້າງ ນັບແຕ່ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2014 ທີ່

ຜ່ານມານີ້ ກຸ່ມ ISIS ໄດ້ສັງຫານທະຫານລັດຖະບານຊີເຣຍແລ້ວໄປແລ້ວເຖິງ 600 ຄົນ.

 

CPQO4Axq3JW5gTDSv7eEneDof7SHar