6 ຄຸນປະໂຫຍດຈາກເນື້ອສີຂາວຂອງໝາກໂມ

ໝາກໂມເມື່ອກິນສ່ວນແດງມັນແລ້ວ ເປືອກມັນທີ່ເປັນສ່ວນສີຂາວຫ້າມຖິ້ມ ທ່ານລອງອ່ານ 6 ຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນແລ້ວທ່ານຈະປ່ຽນໃຈ

  1. ໄຂມັນຕ່ຳ ສ່ວນຄວບຄຸມນ້ຳໜັກ ເນື່ອງຈາກມີໄຟລເບີ້ສູງ
  2. ຟື້ນຟູກ້າມເນື້ອຫຼັງຈາກອອກກຳລັງກາຍ ເນື່ອງຈາກມີກຣົດອະມິໂນ ແອລຊິທຣູລິນ
  3. ຊ່ວຍຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດ ແລະ ກະຕຸ້ນລະບົບໄຫລວຽນຂອງເລືອດໄປສູ່ອະໄວຍະວະເພດໄດ້ດີຂຶ້ນ
  4. ຊວ່ວຍເຮັດໃຫ້ລະບົບປັດສະວະທຳງານໄດ້ດີຂຶ້ນ
  5. ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ ເນື່ອງຈາກກຣົດແອລ-ຊູທຣູລິນ
  6. ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ

ເມື່ອອ່ານຄຸນປະໂຫຍດທັງ 6 ຂໍ້ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ເຊື່ອແລ້ວວ່າໝາກໂມສາມາດກິນໄດ້ເກືອບໝົດທຸກສ່ວນແທ້ໆ