ອັດຕະປື ເຊີນຮ່ວມປະມູນຊື້ໄມ້ 661 ແມັດກ້ອນ

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຄໍາສັ່ງເລກທີ 15