“The Lilium Jet” ແທັກຊີບິນໄດ້ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 2025ນີ້

ຫຼັງຈາກປະສົບຄວາມສຳເລັດກັບການທົດສອບການບິນຂອງເຄື່ອງບິນຕົ້ນແບບເມື່ອເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ Lilium ບໍລິສັດ ສຕາຣອັບຈາກເຢຍລະມັນໄດ້ເດີນໜ້າພັດທະນາ “The Lilium Jet” ແທັກຊີບິນໄດ້ຂະໜາດ 5 ບ່ອນນັ່ງທີ່ຕັ້ງເປົ້າວ່າຈະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ໃນປີ 2025 ເຊິ່ງໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບທຶນເພີ່ມການພັດທະນາກວ່າ 90 ລ້ານໂດລາ

ເມື່ອເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາເຄື່ອງບິນຕົ້ນແບບ 2 ບ່ອນນັ່ງ VTOL (Vertical Take-Off and Landing) ປພສົບຄວາມສຳເລັດໃນການທົດສອບການບິນແບບຄວບຄຸມໄລຍະໄກດ້ວຍດີ ບໍລິສັດຄາດການວ່າການບິນທີ່ມີຄົນນັ່ງຈະມີຂຶ້ນມຳອິດໃນປີ 2019 ແລະ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການໃນທາງທຸລະກິດໄດ້ແທ້ແມ່ນປີ 2025 ໂດຍຈະໃຫ້ບໍລິການຄ້າຍກັບ Lyft ແລະ Uber ສາມາດສຳຮອງບ່ອນນັ່ງໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປທີ່ເດີ່ນຈອດ

The Lilium Jet ສາມາດເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວ 300 ກມ/ຊມ ບຮອດທີ່ໝາຍໄວກວ່າການໃຊ້ລົດທາງຖະໜົນເຖິງ 5 ເທົ່າ ແລະ ບໍ່ມີການປ່ອຍມົນລະພິດ.

https://youtu.be/ohig71bwRUE