ຜູ່ຊ່ຽວຊານດ້ານ AI ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດຫ້າມພັດທະນາຫຸ່ນຍົນມືສັງຫານ

ຈົດໝາຍທີ່ຖືກລົງນາມໂດຍ Elon Musk, Mustafa Suleyman ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Google Deepmind ແລະ ຜູ່ຊ່ຽວຊານດ້ານ AI ແລະ ຫຸ່ນຍົນອີກ 114 ຄົນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດປ້ອງກັນ “ການປະຕິວັດສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 3” ໂດຍການສັ່ງຫ້າມການພັດທະນາອາວຸດອັດຕະໂນມັດຮ້າຍແຮງທຸກຊະນິດ

ຈົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍອອກມາໃນຊ່ວງເວລາໃກ້ຄຽງກັບການປະຊຸມດ້ານ AI ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ IJCAI 2017 ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງ ເມລເບຣິນ ປະເທດອອສເຕຣເລຍໃນອາທິດນີ້ ເນື້ອໃນຈົດໝາຍໄດ້ເຕືອນວ່າໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້ເຄື່ອງຈັກຫຸ່ນຍົນອິດສະຫຼະສາມາດທີ່ຈະເລືອກ ແລະ ຈັດການເປົ້າໝາຍດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງມີຄົນບໍລິສຸດຢູ່ຮ່ວມຢູ່ໃນກຸ່ມນັກຮົບເປັນສັດຕູນຳ

ບໍແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ Muskແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມເຫັນແບບດຽວກັນໄດ້ຮວມຕົວເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນອັນຕະລາຍຂອງອາວຸດອັດຕະໂນມັດທີ່ມີຕໍ່ມະນຸດ  ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ເທັກໂນໂລຢີຫຸ່ນຍົນສັງຫານໃນອານາຄົດມີຢູ່ພ້ອມຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທັງທາງບົກ ທາງທະເລ ແລະ ທາງອາກາດ ແຕ່ກົດໝາຍທີ່ໃຊ້ຄວບຄຸມອາວຸດເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ທັນຖືກຂຽນຂຶ້ນ