ວິທີເລີກກັບຄົນຮັກແບບຫຼີກລ່ຽງການປະທະຄວາມຮຸນແຮງ

ເລື່ອງລາວຂອງຄວາມຮັກຫາກທຸກຢ່າງໄດ້ມາຮອດຈຸດສິ້ນສຸດ ຈຸດຂາດແລ້ວກໍ່ບໍ່ສາມາດທົນຝືນຢູ່ຕໍ່ໄປໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າອີກຝ່າຍຈະບໍ່ຍອມຕັດຂາດສຳພັນກໍ່ຕາມ ແຕ່ການແຍກທາງກັນກໍ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພາະບໍ່ຕ້ອງທົນທຸກໃຈກັນທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ຖ້າປ່ອຍເລື່ອງລາວໄວ້ດົນຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເບື່ອໜ່າຍ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ເຫຼືອຄວາມຮູ້ສຶກ ຄວາມຊົງຈຳດີໆໄວ້ໃຫ້ກັນອີກເລີຍ

ສຳລັບຄູ່ທີ່ແຕ່ງງານກັນແລ້ວຕ້ອງແຍກທາງກັນໂດຍທ່ານເປັນຝ່າຍຕ້ອງການໄປ ແລະ ຢາກຈົບແບບບໍ່ເປັນການໜ້າກຽດຫຼາຍ ພົບໜ້າກັນກໍ່ຍັງສາມາດລົມກັນໄດ້

  1. ສຳລັບຄູ່ຜົວເມຍທີ່ມີລູກແລ້ວ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກທ່ານຈະເລີກກັນໄປແລ້ວ ຄວາມສຳພັນແບບຜົວເມຍຖືກຕັດຂາດ ແຕ່ທ່ານກໍ່ຢ່າລືມເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເປັນພໍ່ ຫຼື ແມ່ທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກ ເວລາມັນຈະຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດໃນໃຈຂອງອີກຝ່າຍ ແຕ່ອາດຈະປ່ຽນຄວາມຮູ້ສຶກຈາກຄົນຮັກມາເປັນເພື່ອນທີ່ດີ ໃນຖານະທີ່ມີພັນທະເລື່ອງລູກຮ່ວມກັນ
  2. ເວລາລົມກັນ ເຈລະຈາກັນເລື່ອງການແຍກທາງໃຫ້ອົດໃຈເຢັນໄວ້ກ່ອນ ເຖິງວ່າອີກຝ່າຍຈະຮ້ອງໄຫ້ ປ້ອຍດ່າກໍ່ອົດທົນໄວ້ ເພາະໃຫ້ຄິດວ່າຈັ່ງໃດຕົນກໍ່ເປັນຝ່າຍຜິດ ໂທດຖານທຳຮ້າຍຈິດໃຈເຂົາ ຖ້າເຂົາດ່າເຮົາມື້ນີ້ແລ້ວເລື່ອງທຸກຢ່າງມັນຈົບ ຕໍ່ໄປເຮົາຈະໄດ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຊີວິດເຂົາ ແລະ ມີອິດສະຫຼະແລ້ວກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາດ່າໃຫ້ສົມໃຈໄປໂລດ
  3. ຍ່າງໜີໄປມິດໆໂລດບໍ່ຕ້ອງໂຕ້ຕອບຫຍັງ ຫາກເຂົາບໍ່ໃຊ້ກຳລັງກັບຕົນເອງ
  4. ຖ້າອີກຝ່າຍເປັນຄົນອາລົມຮ້ອນມັກໃຊ້ກຳລັງຫ້າມເຈລະຈາບອກເລີກແບບສອງຕໍ່ສອງເດັດຂາດ ຄວນມີຄົນໄປຊ່ວຍເຈລະຈາ ແລະ ສະຖານທີ່ນັດພົບກັນກໍ່ຕ້ອງແມ່ນຢູ່ສາທາລະນະ ອາດຈະເປັນໃນຮ້ານອາຫານ ເປັນຕົ້ນ ເພາະຫາກເກີດເຫດຫຍັງຂຶ້ນມາຈະໄດ້ມີຄົນຊ່ວຍຫ້າມທັນ
  5. ສຳລັບອີກຝ່າຍທີ່ບໍ່ຍອມເລີກລາກັນໄປດີໆ ຍັງມີການນຳມາຈ່ອງເວນກັນຢູ່ຕ້ອງໃຊ້ຄົນກາງເຂົ້າມາຊ່ວຍເຈລະຈາ ແລະ ອາດມີການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາທາງກົດໝາຍເຂົ້າຊ່ວຍ
  6. ຕັດສິນໃຈດີໆເອົາຄັກໆວ່າຕ້ອງການເລີກແທ້ໆ ແລະ ຄິດວ່າຈະບໍ່ເສຍໃຈກັບການຕັດສິນໃຈໃນເທື່ອນີ້ກໍ່ລົງມືປະຕິບັດຕາມໃຈທີ່ຕົນຕ້ອງການເລີຍ ຢ່າໃຈອ່ອນ ຢ່າຫວັ່ນໄຫວເດັດຂາດ ຢູ່ຄືຢູ່ໄປກໍ່ຄືໄປ ເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງຊັດ ເຈນ.