ທີວີລາວ ຈະປັບປຸງຄຸນນະພາບລາຍການ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກ່ົາ

 

ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານີໂທລະພາບທີວີລາວ

ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2012, ຊຶ່ງ ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງອອກອາກາດ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2013 ແລະ ໄດ້ອອກອາກາດຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕິໃນເດືອນມີນາ 2013 ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໂທລະພາບທີວີລາວ ເປັນອີກໜຶ່ງສະຖານີທີ່ສາມາດຕອບ

ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ກັບສັງຄົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ນອກນີ້, ການອອກອາກາດຂອງທີວີລາວ ແມ່ນຜ່ານເຄື່ອງ

ສົ່ງລະບົບດາວທຽມໄທຄົມ 5 ສາມາດຄວບຄຸມສັນຍານທົ່ວປະເທດ ແລະ ຫລາຍກວ່າ 26 ປະເທດໃນໂລກ. ພ້ອມ

ນັ້ນ ຍັງໄດ້ອອກອາກາດຜ່ານລະບົບດີຈີຕອນທີວີ (ກັບຮັບສັນຍານ ຫລື ແບບບໍ່ມີສາຍ) ຂອງບໍລິສັດລາວດີຈີຕອນ

ທີວີ ແລະ ລະບົບເຄເບີ້ນທີວີ (ສາຍກາບ), ໂດຍກວມປະມານ 80% ຂອງເນື້ອທີ່ຜູ້ຮັບຊົມໂທລະພາບລາວ.

 

ທ່ານ ດຣ. ຫົງຄຳ ສຸວັນນະວົງ ອຳນວຍການສະຖານີໂທລະພາບທີວີລາວ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ໃນໄລຍະທຳອິດ, ໂທລະພາບ

ທີວີລາວ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນຕົ້ນປີ 2011 ຊຶ່ງເລີ່ມຈາກການຊື້ເວລາອອກອາກາດຈາກໂທລະພາບຊາດຊ່ອງ 3, ເປັນ

ເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ທຳອິດແມ່ນມີ 7 ລາຍການ ທີ່ອອກອາກາດເຊິ່ງລວມມີ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ອາຫານ, ກິລາ,

ລົດຍົນ, ໄອທີ ແລະ ອື່ນໆ ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາ ທີວີລາວໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດບາດຕາມແນວທາງນະໂຍ

ບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດວາງອອກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະການນຳເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສາລະໜ້າຮູ້, ຄວາມບັນ

ເທີງທີ່ມີປະໂຫຍດລົງສູ່ປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຢູ່ບ່ອນວ່າ: ມີການຖ່າຍທອດສົດກິ

ລາຊີເກມຢູ່ປະເທດມຽນມາ, ແຂ່ງຂັນກິລານັກ ຮຽນມັດທະຍົມຄັ້ງທີ 5 ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ກໍໄດ້

ຮັບລິຂະສິດຈາກຟີຟາ ເພື່ອຖ່າຍທອດສົດກິລາບານເຕະໂລກ 2014 ເຊຶ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ປະເທດລາວໄດ້ຮັບຊົມ

ການຖ່າຍທອດສົດທັງໝົດ 64 ນັດ ແລະ ລາຍການຕ່າງໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເພື່ອອອກອາກາດໃຫ້ຜູ້ຊົມໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ

ຂ່າວສານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ວຽກດີຄົນເດັ່ນ ແລະ ອື່ນໆ.

 

ປັດຈຸບັນມີລາຍການທີ່ອອກອາກາດທາງໂທລະພາບທີວີລາວ ຫລາຍກວ່າ 30 ລາຍການ, ໃນນັ້ນເປັນລາຍການຜະລິດ

ເອງກວມ 90%. ສຳລັບທີວີລາວ ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ລາຍການກິລາກາຍະກຳກວມເອົາ 40% ຂອງລາຍການທັງໝົດເພື່ອ

ໃຫ້ຜູ້ຊົມໄດ້ມີທາງເລືອກສາມາດຮັບຊົມໄດ້ຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກສະຖານີອື່ນ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ສະຖາ

ນີໂທລະພາບທີວີລາວ ມີແຜນຈະພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຕ້ອງໃຫ້ມີການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໄປຄຽງ

ຄູ່ໄປກັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ, ສ້າງລາຍການທີ່ດີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບມາໃຫ້ຜູ້ຊົມໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວ

ສານຢ່າງວ່ອງໄວທັນການ ເພື່ອໃຫ້ຄຸນນະພາບລາຍການທຽບເທົ່າສາກົນເທື່ອລະກ້າວ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ