Volterman ກະເປົາເງິນອັດສະລິຍະ

ກະເປົາເງິນ Volterman ເປັນກະເປົາອັດສະລິຍະຮຸ້ນໃໝ່ທີ່ອອກແບບມາໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກກະເປົາເງິນທົ່ວໄປ ທີ່ມາພ້ອມກັບແບັດເຕີຣີສຳຮອງ ຫຼື Built-in Power Bank ທີ່ເບົາບາງ ສາມາດສາກໂທລະສັບໄດ້ທັງແບບມີສາຍ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ

ກໍລະນີທີ່ທ່ານລືມກະເປົາເງິນ ຈະມີລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງກະເປົາກັບໂທລະສັບ ທ່ານຈະສາມາດຈັບສັນຍານໄດ້ວ່າກະເປົາເງິນຂອງທ່ານຢູ່ໃສ ແລະ ທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນຍັງມີກ້ອງທີ່ສາມາດບັນທຶກໜ້າຂອງຜູ່ເກັບກະເປົາເງິນຂອງທ່ານໄດ້ແບບອັດຈະໂນມັດ ແລະ ສົ່ງຮູບກັບມາໃຫ້ທ່ານທາງອີເມວ ທ່ານກໍ່ສາມາດເປີດເບິ່ງໜ້າຄົນທີ່ເກັບກະເປົາເງິນທ່ານໄດ້ ແຕ່ຫາກວ່າທ່ານລືມໂທລະສັບກໍ່ສາມາດກົດປຸ່ມທີ່ກະເປົາເພື່ອໃຫ້ໂທລະສັບທ່ານມີສຽງດັງຂຶ້ນໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານຈະຕັ້ງຄ່າເປັນລະບົບປິດສຽງ ຫຼື ລະບົບສັ່ນກໍ່ຕາມ

ມີລະບົບ GPS ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນກະເປົາ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງຕິດຕາມກະເປົາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ສາມາດຕິດຕາມກະເປົາໄດ້ແບບ real-time ທົ່ວໂລກ ແລະ ຍັງເປັນລະບົບທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີບໍ່ມີການຄິດໄລ່ເງິນເພີ່ມ

ນອກຈາກນີ້ Volterman ຍັງໃຊ້ເປັນ Wi-Fi Hotspot ໄດ້ທົ່ວໄປ ນັ້ນໝາຍເຖິງທ່ານສາມາດໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ໃນໂລກ ແຕ່ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖືກກວ່າການເຮັດໂຮມມິງເຖິງ 3 ເທົ່າ

Volterman ມີ 3 ຂະໜາດ 3 ລາຄາ ຮຸ້ນນ້ອຍສຳລັບໃສ່ບັດເຄຣດິດພ້ອມແບັດສຳຮອງຂະໜາດ 2,000-mAh ລາຄາ 98 ໂດລາ, ຂະໜາດກາງເປັນແບບສອງພັບມາດຕະຖານພ້ອມແບັດສຳຮອງ 2,600-mAh ລາຄາ 135 ໂດລາ ອີກຮຸ້ນເປັນຂະໜາດໃຫຍ່ສຳລັບນັກເດີນທາງທີ່ອອກແບບສຳຫຼັບໃສ່ບັດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນສາມາດເກັບໜັງສືເດີນທາງໄດ້ ມາພ້ອມກັບແບັດສຳຮອງຂະໜາດ 5,000-mAh ລາຄາ 157 ໂດລາ