ແພດຈີນຜ່າຕັດລຳໄສ້ໂພງໜັກກວ່າ 13 ກິໂລກຣາມໄດ້ສຳເລັດ

ເມື່ອວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2017 ເດິຊັນລາຍງານກໍລະນີແພດໃນເມືອງຈີນຜ່າຕັດເອົາລຳໄສ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຄົນໄຂ້ອອກມາ ເນື່ອງຈາກຜູ່ປ່ວຍເປັນໂຣກລຳໄສ້ໃຫຍ່ໂພງໂດຍກຳເນີດ (Hirschsprung’s disease HD) ມີສາມເຫດມາຈາກລຳໄສ້ອຸດຕັນຕັ້ງແຕ່ກຳເນີດ

ໂຮງໝໍໃນນະຄອນຊຽງໄຮ້ ໃຊ້ເວລາກວ່າ 3 ຊົ່ວໂມງ ຜ່າຕັດລຳໄສ້ຈາກຜູ່ປ່ວຍເພດຊາຍອາຍຸ 22 ປີ ເຊິ່ງລຳໄສ້ທີ່ຜ່ານຕັດອອກມານັ້ນມີຄວາມຍາວເຖິງ 30 ນິ້ວ ມີນ້ຳໜັກເຖິງ 13 ກິໂລກຣາມ ສະພາບແມ່ນພ້ອມຈະລະເບີດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ່ປ່ວຍດັ່ງກ່າວຄ້າຍກັບຄົນຖືພາ

ໂຣກນີ້ມີອັດຕາການເກີດກັບເດັກນ້ອຍພຽງ 1 ໃນ 500 ຄົນ ສາເຫດມາຈາກການຂາດເຊລປົມປະສາດເຊິ່ງຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງລຳໄສ້ໃຫຍ່ສ່ວນປາຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸດຈະຣະຜ່ານສ່ວນຂອງລຳໄສ້ອຸດຕັນ ສ່ວນລຳໄສ້ ເຮັດໃຫ້ລຳໄສ້ທີ່ຢູ່ສ່ວນກົກເກີດການໂພງຕົວຂຶ້ນ ແລະ ມີໜັງໜາຂຶ້ນ 

ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄົນໄຂ້ຜູ່ນີ້ພະຍາຍາມໃຊ້ຢາລະບາຍ ແລະ ຢາອື່ນໆ ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ເພື່ອຊ່ວຍບີບໃຫ້ລຳໄສ້ທຳງານ ຈົນເມື່ອມາພົບກັບ ດ.ຣ ຫຍິນ ລູ່ ທີ່ຕັດສິນໃຈຜ່າຕັດໃຫ້ເພື່ອບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດ ຫຼັງການຜ່າຕັດ ດ.ຣ ລູ່ ກ່າວວ່າຜູ່ປ່ວຍມີອາການຄົງທີ່ ແລະ ຈະຄ່ອຍໆຟື້ນຕົວຂຶ້ນ