PS ຮຶດສູ້ ສົ່ງທີມອອກຂາຍນໍ້າ ຫາເງິນມາສົ່ງປະຊາຊົນ

ທີມງານຈາກບໍລິສັດພີເອັດ ອອກຂາຍນໍ້າດື່ມ ເພື່ອຄືນເງິນແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄປແຈ້ງຍົກເລີກສັນຍາເປັນສະມາຊິກ

ພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດພີເອັດຢຸດລະດົມທຶນຕາມການແຈ້ງການຂອງທະນາຄານກາງ ໄດ້ເກີດຄວາມບໍ່ຄ່ອງໂຕທາງດ້ານການເງິນ ຄືບໍ່ສາມາດໃຫ້ດອກເບ້ຍ ຫຼືສົ່ງຕົ້ນທຶນຄືນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບສະມາຊິກ ມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນ ຈົນເກີດມີຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ ແລະນຳມາເຖິງຂັ້ນວິກິດເກືອບວ່າບໍລິສັດຈະເນີນຕໍ່ໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະຍອດຈຳນວນເງິນທີ່ສະມາຊິກຕ້ອງການຖອນຄືນນັ້ນມີສູງເຖິງ 200 ກວ່າຕື້ກີບ.

ຫຼ້າສຸດມື້ນີ້, ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2017 ບໍລິສັດພີເອັດໄດ້ເຜີຍແພ່ຮູບພາບຂອງທີມງານ ທີ່ກຳລັງອອກໄປຂາຍນໍ້າ ໂດຍທີມຂາຍນໍ້າໄດ້ພິມຂໍ້ຄວາມໃສ່ເຈ້ຍເອຊີມີເນື້ອໃນວ່າ: “ຂໍຊ່ວຍຊື້ນໍ້າດື່ມລາວ ເພື່ອຄືນເງິນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ມາແຈ້ງຍົກເລີກສັນຍາ”.

ການເຜີຍແພ່ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 2 ແງ່ຄື: 1. ຢາກໃຫ້ສະມາຊິກເຫັນວ່າບໍລິສັດບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະສົ່ງຄືນ ແລະບໍລິສັດກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດ້ວຍການເອົານໍ້າອອກຂາຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນມາສົ່ງຄືນ ເຊິ່ງຈະຊ້າຫຼືໄວກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບການຊື້ນໍ້າຈາກສັງຄົມ. 2. ເປັນຄວາມຈິງໃຈແທ້ໆ ຈາກບໍລິສັດພີເອັດທີ່ຈະຮືດສູ້ໃຫ້ສາມາດນຳພາບໍລິສັດຜ່ານຜ່າວິກິດໄປໃຫ້ໄດ້.