ລັກສະນະລູກຜູ້ຊາຍຕົວຈິງທີ່ແມ່ຍິງທັງໂລກຕ້ອງການ

ຄຳວ່າລູກຜູ້ຊາຍຕົວຈິງ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຜູ້ຊາຍທີ່ເກັ່ງເລື່ອງການຕ່ອຍຕີແຕ່ຢ່າງດຽວ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊາຍປະເພດມັກໃຊ້ແຕ່ອາລົມ, ມັກໃຊ້ກຳລັງ ມັກໂຊພະລັງວ່າຄົວເອງເຂັ້ມແຂງເໜືອສິ່ງໃດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊາຍປະເພດມັກຫຼິ້ນກິນທ່ຽວ ແລະ ເສບຕິດຂອງມຶນເມົາ ແຕ່ຄຳວ່າ “ລູກຜູ້ຊາຍຕົວຈິງ” ທີ່ສາວໆທົ່ວໂລກຕາມຫາ ແລະ ໄຝ່ຝັນຍາກໄດ້ມາເປັນຄູ່ຄອງນັ້ນ ຕ້ອງມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາລົມໝັ້ນຄົງ ສະຫຼາດໃນການຄວບຄຸມອາລົມ
  2. ເປັນແຟນທີ່ໜ້າຮັກເມື່ອຄົບກັບໃຜແລ້ວຈະບໍ່ໄປສົນໃຈກັບຍິງຄົນອື່ນໃນທາງຊູ້ສາວອີກ
  3. ເຄົາລົບ ແລະ ໃຫ້ກຽດຍິງຄົນຮັກ ແລະ ຄົນອື່ນໆ ທັງດ້ານຄວາມຄິດເຫັນ, ຄຳເວົ້າ ແລະ ການກະທຳ
  4. ບໍ່ສະແດງຕົວວ່າຕົນເອງເກັ່ງຢູ່ຝ່າຍດຽວ
  5. ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຍິງຄົນຮັກເສຍໃຈບໍ່ວ່າຈະເປັນຄຳເວົ້າ ຫຼື ການກະທຳ
  6. ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ນຳຄອບຄົວທີ່ດີ ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ບວກ
  7. ສາມາດປົກປ້ອງຍິງຄົນຮັກຈາກອັນຕະລາຍໄດ້
  8. ເປັນຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຄຳເວົ້າ ແລະ ການກະທຳຂອງຕົວເອງ
  9. ເປັນຄົນທີ່ເດັດຂາດ ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນໃນຄຳເວົ້າ ແລະ ການກະທຳ
  10. ເປັນຄົນອາລົມດີ, ມີຄວາມໂຣແມນຕິກໃນລະດັບພໍດີ

ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ຄືລັກສະນະຂອງລູກຜູ້ຊາຍຕົວຈິງທີ່ສາວໆທົ່ວໂລກຕ້ອງການ ເພາະປຽບກັບຜູ່ຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ງົດງາມສົມບູນແບບດັ່ງເຈົ້າຊາຍໃນນະວະນິຍາຍ ແຕ່ວ່າໃນໂລກແຫ່ງຄວາມຈິງມັນຄົງຫາຍາກປານງົມເຂັມໃນມະຫາສະໝຸດ ຖ້າຍິງສາວຄົນໃດໄດ້ພົບກັບຜູ້ຊາຍແບບນີ້ຈົ່ງຮັກສາໄວ້ໃຫ້ດີ ເພາະເຂົາຄົນນັ້ນມີຄ່າກວ່າທອງຄຳແທ້.