7 ເລື່ອງຂອງພະນັກງານຕ້ອນຮັບເທິງເຮືອບິນ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານແປກໃຈ

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບເທິງເຮືອບິນເປັນອາຊີບໃນຝັນຂອງຫຼາຍໆຄົນ ເພາະໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວ, ຊື້ເຄື່ອງ, ເລາະຊິມອາຫານຢູ່ຫຼາຍໆປະເທດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າເດິນທາງ ແລະຍັງໄດ້ແຕ່ງໂຕຈົບງາມ ຈົນສະກົດສາຍຕາທຸກຄູ່ ທຸກຄັ້ງທີ່ລາກກະເປົາຍ່າງຜ່ານຝຸງຊົນໃນເດິ່ນບິນ.
ຮູບປະກອບຈາກອິນເຕີເນັດ

ອາຊີບທີ່ເປັນຕາອິດສານີ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະຫຼູຫຼາສວຍງາມ, ສະດວກສະບາຍ ຄືດັ່ງທີ່ເຮົາຄິດສະເໝີໄປ. ກວ່າຈະໄດ້ເປັນພະນັກງານຈຸຫ້ອງໂດຍສານ ກໍຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການເຝິກຝົນທີ່ລະອຽດ ແລະເຂັ້ມງວດ ໃນຫຼາຍດ້ານ ເພື່ອກຽມພ້ອມແກ້ໄຂສະຖານະການຕ່າງໆ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນເຮືອບິນ, ເຂົາຕ້ອງເປັນທັງໝໍ, ຊ່າງແປງຈັກ, ຜູ້ຊ່ວຍນັກບິນ ແລະທູດວັດທະນະທຳ.

ຮູບປະກອບຈາກອິນເຕີເນັດ

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ອ່ານຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ 7 ສິ່ງທີ່ທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ ກ່ຽວກັບພະນັກງານຈຸຫ້ອງໂດຍສານຂອງສາຍການບິນລາວ:

 1. ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ

  ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດຂອງເຮືອບິນ ແລະຮູ້ວ່າອຸປະກອນອັນໃດຢູ່ບ່ອນໃດ, ເຊິ່ງຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕາມແຕ່ລະລຸ້ນຂອງຍົນ. ກໍລະນີທີ່ເຮືອບິນປະສົບບັນຫາ ພວກເຂົາຕ້ອງພ້ອມທີ່ຈະນຳພາຜູ້ໂດຍສານໄປຍັງບ່ອນທີ່ປອດໄພ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຊ້ອຸປະກອນສຸກເສີນ ເຊັ່ນ: ບັ້ງດັບເພີງ, ຖັງອົກຊີແຊນ, ເຮືອຊູຊີບ, ເຄື່ອງປໍ້າຫົວໃຈ ແລະອຸປະກອນການແພດອື່ນໆ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນ.

 2. ພວກເຂົາປຽບເໝືອນແພດສະໜາມເທິງອາກາດ

  ທ່ານອາດຈະເຄີຍເຫັນໃນຮູບເງົາເວລາມີເຫດ ຄົນເຈັບສຸກເສີນແລ້ວມັກມີຄົນຮ້ອງວ່າ ”ມີແພດຢູ່ເທິງເຮືອບິນບໍ?“ ຄວາມຈິງແລ້ວມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານຕ້ອນຮັບເທິງເຮືອບິນ ທີ່ຕ້ອງຮູ້ວິທີປະຖົມພະຍາບານ, CPR ແລະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໂດຍສານທີ່ບາດເຈັບຈົນກວ່າຍົນຈະລົງຈອດຮຽບຮ້ອຍ.

 3. ເປັນນັກບິນສຳຮອງ

  ເມື່ອມີເຫດການສຸກເສີນເກີດຂຶ້ນກັບນັກບິນ, ເຖິງວ່າຈະຂັບຍົນແທນບໍ່ໄດ້, ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ຜູ້ຊ່ວຍນັກບິນແທນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງຮູ້ຈັກນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທຸກຢ່າງ ພາຍໃນຫ້ອງນັກບິນ.

 4. ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບເຮືອບິນ

  ພະນັກງານຈຸຫ້ອງໂດຍສານ ຕ້ອງຮູ້ພື້ນຖານການເຮັດວຽກຂອງເຮືອບິນ, ຮູ້ຂັ້ນຕອນການເອົາຍົນຂຶ້ນ-ລົງ ແລະຮູ້ວ່າແຮງກົດອາກາດພາຍນອກ ແລະພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານຕ້ອງຢູ່ໃນເກນໃດ ເປັນຕົ້ນ.

 5. ພວກເຂົາມີສະມາທິສູງ

  ໃນຂະນະທີ່ເຮືອບິນຂຶ້ນແລະລົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າພະນັກງານຈຸຫ້ອງໂດຍສານຈະເບິ່ງຄືວ່າກຳລັງນັ່ງລ້າໆ, ແຕ່ໃນໃຈພວກເຂົາກຳລັງກວດກາສະພາບລວມເທິງເຮືອບິນ ເຊັ່ນ ຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານ, ແຜນຮັບມືໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ລວມເຖິງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງຜູ້ໂດຍສານ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ທຸກຢ່າງດຳເນີນໄປຢ່າງປົກກະຕິ.

  ຮູບປະກອບຈາກອິນເຕີເນັດ
 6. ເປັນທູດວັດທະນະທຳ

  ພະນັກງານຕ້ອນຮັບເທິງເຮືອບິນຂອງການບິນລາວປຽບເໝືອນທູດວັດທະນະທຳ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງຮີດຄອງປະເພນີຂອງລາວ, ໃຊ້ພາສາລາວໃຫ້ຖືກ, ແຕ່ງໂຕສຸພາບ ແລະປະພຶດໂຕໃຫ້ເໝາະສົມກັບການເປັນໃບໜ້າໃບຕາຂອງປະເທດ.

 7. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ

  ອາຊີບນີ້ມາພ້ອມກັນກັບສິດທິພິເສດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເດິນທາງໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີວິຊ່າເຂົ້າປະເທດທີ່ກຳລັງບິນໄປ, ໄດ້ປີ້ຍົນແລະທີ່ພັກຟຣີ, ລວມເຖິງມີສິດຊື້ປິ້ຍົນໃນລາຄາພິເສດໃຫ້ຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວ ໃນກໍລະນີເດິນທາງສ່ວນຕົວ.

  ຮູບປະກອບຈາກອິນເຕີເນັດ

ຂໍ້ມູນຈາກ: ວາລະສານຈຳປາເມືອງລາວ