ໃບຂີ້ເຫຼັກສູດກຳຈັດປວກຂັ້ນເທບ

ປວກເປັນບັນຫາຂອງທຸກເຮືອນ ສິ່ງທີ່ວ່າຮ້າຍແລ້ວກໍ່ຕ້ອງຫຼີກທາງໃຫ້ປວກ ເພາະປວກສາມາດກິນເຮືອນໄດ້ທັງຫຼັງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຊ້ຳເຮື້ອນີ້ ໃນຄໍລຳສາລະໜ້າຮູ້ ແອັດມິນເລີຍມີສູດກຳຈັດປວກທີ່ເຮັດມາຈາກ ໃບຂີ້ເຫຼັກ ມາຝາກ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນການເຮັດນັ້ນມີຫຍັງແນ່ເຮົາມາອ່ານໄປພ້ອມກັນເລີຍ.

ໂດຍນຳໃບຂີ້ເຫຼັກດິບປະມານ 1 ກິໂລ ມາຕຳໃຫ້ລະອຽດຈາກນັ້ນກໍ່ເອົານ້ຳລົງໃສ່ພໍປະມານແລ້ວຄັ້ນເອົາແຕ່ນ້ຳອອກມາໃຫ້ໄດ້ປະລິມານ 1 ລິດໃຫ້ໄດ້ນ້ຳຂຸ່ນໆ ແລ້ວນຳນ້ຳຫົວຂີ້ເຫຼັກທີ່ຄັ້ນໄດ້ນັ້ນໄປປະສົມກັບນ້ຳລ້າໆ 20 ລິດ ຂົນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວນຳນ້ຳທີ່ໄດ້ໄປສີດພົ່ນໃສ່ພື້ນທີ່ບໍລິເວນທີ່ມີປວກ ເຮັດແບບນີ້ເປັນປະຈຳຮັບຮອງວ່າປວກຈະບໍ່ກັບມາອີກແນ່ນອນ

ຫຼື ຈະລອງເຮັດອີກວິທີໜຶ່ງໂດຍນຳເອົາໃບຂີ້ເຫຼັກມາໃຫ້ແລກລະອຽດເປັນຜົງແລ້ວປະສົມກັບສໍຂາວ ແລ້ວນຳໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳຜົງທີ່ໄດ້ໄປໂຮຍໃສ່ບໍລິເວນທີ່ປວກຢູ່ວິທີນີ້ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ປວກຍ້າຍຮັງໜີໂດຍດ່ວນ ແຕ່ສຳລັບວິທີນີ້ຖ້າເຮືອນໃດມີເດັກນ້ອຍແອັດມິນຂໍແນະນຳຖ້າຈະໃຊ້ວິທີນີ້ຜູ່ໃຫຍ່ຕ້ອງຕິດຕາມເບິ່ງ ໃນກໍລະນີໄປໂຮຍໃສ່ບ່ອນຕ່ຳ ຄວນເບິ່ງເທື່ອຢ້ານເດັກນ້ອຍໄປຫຼິ້ນຢ້ານເກີດອັນຕະລາຍໄດ້.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: board.postjung.com