ລັດຈະເລັ່ງແກ້ໄຂ ການຍົກເວັ້ນພາສີອາກອນ ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

0
1933

ກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເມື່ອວັນທີ 23 ມັງກອນ 2017ຜ່ານມານີ້, ໄດ້ມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ປະສານສົມທົບກັນ ເພື່ອຕັ້ງຄະນະກວດກາແກ້ໄຂການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດວ່າ: ການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ (ODA) ຕາມສັນຍາແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ຍົກເວັ້ນຕາມກໍານົດສັນຍາ.

ສ່ວນການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຂອງບັນດາໂຄງການສຳປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີສັນຍາສຳປະທານກັບລັດຖະ ບານຈຳນວນ 16 ໂຄງການແມ່ນ ມອບໃຫ້ຄະນະທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນລົງກວດກາ ແລະຄິດໄລ່ຄືນບໍລິມາດຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອນຳໃຊ້ນ້ຳມັນຕົວຈິງແຕ່ລະໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ໃຫ້ລະອຽດແລ້ວລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາ ແລະ ໂຄງການໃດທີ່ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງໂຄງການແມ່ນໃຫ້ຢຸດຕິການຍົກເວັ້ນ ເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການບໍ່ຄຳເຊໂປນ, ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ, ນ້ຳເທີນ 2 ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ ແລະ ແຕ່ນີ້ໄປ ລັດຖະບານຈະບໍ່ມີນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ  ໃນການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ໃຫ້ບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວອີກ ແລະ ທຸກໂຄງການ ຕ້ອງຫັນເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຂະນະທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການເຖິງບໍລິສັດແອວເອັສ ການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ສີຈັນທອງທິບການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ໃຫ້ຢຸດຕິການດຳເນີນທຸລະກິດນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ໃຫ້ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສາກົນຈຳກັດ ຢຸດຕິການດຳເນີນທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຜ່ານແດນ.

ສຳລັບດ່ານທີ່ອະນຸມັດ ໃຫ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຕ້ອງເປັນດ່ານສາກົນເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານປະເພນີບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າເດັດຂາດ, ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຄົ້ນຄວ້າດັດສົມຄືນຈຳນວນບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5 ບໍລິສັດ ແລະ ໃຫ້ຖືເອົາລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວເປັນບູລິມະສິດ.