ນັກວິໄຈສ້າງແມງສາບຊ່ວຍສຳຫຼວດເພື່ອເຮັດແຜນທີ່ຂອງພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດ

ນັກວິໄຈມະຫາວິທະຍາໄລ ນໍຣແຄໂຣໄລນາສເຕດ ໄດ້ຄິດຄົ້ນພັດທະນາວິທີການເຮັດແຜນທີ່ຂອງພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: ຕຶກຖະລົ່ມຫຼັງເກີດເຫດໄພພິບັດ ໂດຍການສົ່ງຝູງແມງສາບເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ ໂດຍມີໂດຣນບິນຕາມປະກົບເພື່ອຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ໃຊ້ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີຮັບຂໍ້ມູນຈາກແມງສາບມາຄຳນວນເຮັດແຜນທີ່

ແມງສາບໃຊ້ໜວດຂອງມັນກວດຈັບສິ່ງກີດຂວາງທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ແລະ ໃຊ້ແພນຫາງກວດຈັບຄວາມເຄື່ອນໄຫວທາງອາກາດ ແລະ ເຕືອນໄພຈາກນັກລ່າ ນັກວິທະຍາສາດຕິດອຸປະກອນ ອິເລັກໂທຣນິກອັນນ້ອຍໄວ້ເທິງຫຼັງແມງສາບ ຕໍ່ສາຍເຊື່ອມກັບໜວດ ແລະ ແພນຫາງ ເຮັດໃຫ້ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງແມງສາບຈາກໄລຍະໄກໄດ້ ໂດຍໃຊ້ໜວດໃນການບັງຄັບລ້ຽວຊ້າຍ-ຂວາ ສ່ວນແພນຫາງໃຊ້ສຳລັບເລັ່ງຄວາມໄວ

 

ແຫລ່ງຂ່າວຈາກ: http://www.takieng.com/stories/2539

ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ວິທະຍາສຶກສາ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!