ນັກວິທະຍາສາດຈາກປະເທດ ອົສສະຕາລີ ທີ່ສຶກສາໄຫຫີນຊຽງຂວາງ ໃຊ້ເທັກນິກສ້າງພາບ Virtual Reality

ນັກວິທະຍາສາດຈາກປະເທດ ອົສສະຕາລີ ທີ່ສຶກສາໄຫຫີນຊຽງຂວາງ ໃຊ້ເທັກນິກສ້າງພາບ Virtual Reality ເພື່ອສຶກສາ ແລະ ໄຂຄວາມລັບຂອງ ໄຫຫີນຊຽງຂວາງ

ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈຳກັດຫລາຍຢ່າງໃນການເຮັດວຽກສຳຫລວດ ໂດຍສະເພາະບັນຫາລະເບີດຕົກຄ້າງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຂຸດສຳຫລວດເຮັດໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ທີມວິໃຈຈຶ່ງໃຊ້ເທັກນິກການສ້າງພາບຈຳລອງແບບສາມມິຕິຂຶ້ນມາໂດຍນຳໃຊ້ໂດຣນບິນສະແກນພື້ນທີ່ທົ່ງໄຫຫີນ ເພື່ອສ້າງພາບຈຳລອງພູມສັນຖານ ໄປເຂົ້າກັບຂໍ້ມູນການຂຸດສຳຫລວດ ມາປະສົມກັນສ້າງເປັນວິດີໂອຈຳລອງແບບສົມຈິງ 3D virtual reality ຜົນການເຮັດແບບນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກວິໃຈ ມີເວລາສັງເກດແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມາປະຈຳຢູ່ທົ່ງໄຫຫີນ.

PJG-19

ຈາກການສຳຫລວດໃນອະດີດຜ່ານມາ ນັກວິທະຍາສາດສັນນິຖານວ່າ ທົ່ງໄຫຫີນ ແມ່ນທຳນຽມການຝັງສົບຂອງຄົນຍຸກກ່ອນ ແລະຄາດວ່າຫນ້າຈະມີອາຍຸ 2.500 ປີ ຫລັງຈາກການເກັບຂໍ້ມູນສຳຫລວດລະອຽດ ແລະສ້າງພາບຈຳລອງຂຶ້ນແລ້ວ ນັກວິໃຈຈະສຶກສາເພື່ອໄຂຄວາມລັບຕ່າງໆເຊັ່ນ:

– ອາຍຸຂອງຫີນ ແມ່ນ 2.500 ປີ ດັ່ງທີ່ຄາດການກັນໄວ້ແທ້ບໍ່ ຫລື ອາຍຸເທົ່າໃດແທ້ ໄຫຫີນມີຢູ່ໃນຍຸກໃດຂອງປະຫວັດສາດລາວ
– ສຶກສາໂຄງກະດູກທີ່ພົບ ກວດ DNA ວ່າແມ່ນຄົນກຸ່ມໃດ ມາຈາກໃສ
– ສຶກສາວິທີການສ້າງໄຫຫີນ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍ ມາໄວ້ໄດ້ແນວໃດ ເພາະບາງໄຫມ ທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ ຫນັກຫລາຍ

ຂ່າວຈາກ www.livescience.com/57395-plain-of-jars-burial-site-in-virt…

ແລະ ເຟສບຸກເພສ: ວິທະຍາສາດ

ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ວິທະຍາສຶກສາ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!