ຜົນການສຶກສາພົບວ່າ ຄົນທີ່ມີເຮືອນໃກ້ຖະໜົນໃຫຍ່ ມີໂອກາດເປັນພະຍາດສະໝອງເສື່ອມ

0
1823

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານເມື່ອວັນທີ 7 ມັງກອນ 2017 ຜ່ານມາວ່າ ຜົນການສຶກສາຈາກໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກແຫ່ງລັດອອນແທຣີໂອ ຂອງແຄນນາດາ ໄດ້ບອກວ່າ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບຖະໜົນໃຫຍ່ ຫຼືທາງສາຍຫຼັກ ມີຄວາມສ່ຽງປະສົບພາວະສະໝອງເສື່ອມຫຼາຍກວ່າຄົນປົກກະຕິ ຈາກມົນລະພິດທີ່ໄດ້ຮັບ ສະສົມໄວ້

ຜົນການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພິມອອກວາລະສານການແພດແລນເຊດ ຂອງອັງກິດ ໄດ້ເຮັດການຕິດຕາມປະຊາກອນກຸ່ມຕົວຢ່າງເກືອບ 2 ລ້ານຄົນໃນລັດແຫ່ງໜຶ່ງ ເປັນເວລາ 11 ປີ ຈົນຄົ້ນພົບຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນວ່າ ຄົນທີ່ພັກໃກ້ກັບຖະໜົນໃນລັດສະໝີ 50 ແມັດ ມີຄວາມສ່ຽງປ່ວຍເປັນພະຍາດສະໝອງເສື່ອມຫຼາຍກວ່າ 7%, ຜູ້ທີ່ອາໄສໃນລັດສະໝີ 50-100 ແມັດ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າ 4% ແລະໃນລັດສະໝີ 101-200 ແມັດມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າ 2% ເມື່ອທຽບກັບຄົນທີ່ອາໄສຫ່າງຈາກຖະໜົນໃຫຍ່ 300​ ແມັດ ເຊິ່ງສາເຫດຂອງການສ່ຽງສຳຄັນຄື ການຈະລາຈອນ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບທັງມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະທາງອາກາດ