7 ວິທີກໍາຈັດນໍ້າມູກໃຫ້ລູກນ້ອຍ ໃນເວລາເປັນຫວັດ

0
2005

ອາກາດເລີ່ມໜາວແລ້ວ ດູແລຕົວເອງຍັງບໍ່ພໍ ຍັງຕ້ອງໄດ້ດູແລລູກນ້ອຍອີກ ທີ່ມີອາການເປັນຫວັດນໍ້າມູກໄຫຼ, ເັດກນ້ອຍເມື່ອເຂົາເປັນຫວັດເຮົາຕ້ອງເບິ່ງແຍງເຂົາເປັນພິເສດ ເພາະເຂົາເຈັບ ເຂົາປ່ວຍບ່ອນໃດເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ບອກເຮົາ, ເມື່ອເວລາເຂົາເປັນຫວັດເຂົາກໍຈະຫາຍໃຈຍາກ ເພາະນໍ້າມູກຕັນດັງ, ດັ່ງນັ້ນຄວນກຳຈັດນໍ້າມູກໃຫ້ລູກ ດ້ວຍ 7 ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ຈັດທ່ານອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ: ໃຫ້ລູກນ້ອຍນອນສະແຄງ ໃຊ້ໝອນໝູນຫົວລູກໃຫ້ສູງເລັກໜ້ອຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສານເມືອກ ໄຫຼໄປຢູ່ໃນດັງເບື້ອງດຽວ ເພື່ອເຫຼືອອີກເບື້ອງໃຫ້ລູກໄດ້ຫັນໃຈສະດວກຂຶ້ນ
  2. ຫຼີກລຽງການນອນຫ້ອງແອ: ຄວາມຊື້ນເຮັດໃຫ້ເຍື່ອໃນດັງແຫ້ງ, ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດກະຈາຍຕົວໄດ້ດີໃນອາກາດແບບນີ້, ຄວນໃຫ້ເດັກຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ, ຫາກເປີດພັດລົມກໍຄວນເປີດໃຫ້ໄກຈາກລູກ ຫຼືຖ້າອາກາດຮ້ອນກໍບໍ່ຈຳເປັນຫົ່ມຜ້າ
  3. ດື່ມນໍ້າ: ນໍ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າມູກ ແລະຂີ້ກະເທິອ່ອນຕົວ, ຫຼຸດໄຂ້ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ເຍື່ອບຸຕ່າງໆມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ລູກກໍຈະຫາຍໃຈໄດ້ສະດວກ, ຖ້າຫາກລູກດື່ມນໍ້າໄດ້ໜ້ອຍກໍຄວນໃຫ້ລູກກິນນໍ້າຕົ້ມ, ນໍ້າໝາກໄມ້ ແລະຫາກລູກດູດນົມແລ້ວຫາຍໃຈລຳບາກ ກໍຄວນປ້ອນດ້ວຍບ່ວງເອົາ
  4. ອູ້ມລູກ: ເປັນເລື່ອງທາງຈິດໃຈທີ່ຊ່ວຍໄດ້ ເພາະເວລາທີ່ເຮົາບໍ່ສະບາຍ ເຮົາຍັງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນອື່ນດູແລເອົາໃຈໃສ່, ເດັກນ້ອຍກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ກາງຄືນລູກນອນຫາຍໃຈລຳບາກ ກໍຄວນອູ້ມລູກນອນພາດບ່າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຫາຍໃຈໄດ້ໂລ່ງຂຶ້ນ ເພາະຫົວຂອງເດັກນ້ອຍສູງ
  5. ໃຊ້ຢາບັນເທົາອາການ: ດ້ວຍການໃຊ້ຢາບັນເທົາຫວັດ ຢອດລົງຜ້າອ້ອມ ແລ້ວເອົາມັດໄວ້ບໍລິເວນລຳຄໍລູກ ເພື່ອໃຫ້ກິ່ນລະເຫີຍໄປດັງຂອງລູກ
  6. ຫົວຫອມບົ່ວແດງ: ດ້ວຍການໃຊ້ຫົວຫອມບົ່ວ 2-3 ຫົວ ມາປະໄວ້ແຖວຫົວນອນຂອງລູກໃນຊ່ວງລູກນອນຫຼັບ ຫຼືອີກວິທີໜຶ່ງຕົ້ມນໍ້າໃຫ້ຮ້ອນ ຈາກນັ້ນເອົາລົງແລ້ວທັບຫົວຫອມ 5-6 ຫົວ ແລ້ວປະສົມດ້ວຍນໍ້າເຢັນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນນໍ້າອຸ່ນໄວ້ເຊັດຕົວລູກ ຫຼືອາບໃຫ້ລູກ
  7. ເຄື່ອງດູດນໍ້າມູກ: ເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະຊ່ວຍດູດນໍ້າມູກອອກມາໄດ້ຢ່າງດີ ແຕ່ຫ້າມເອົາປາກດູດອອກເດັດຂາດ ເພາະແມ່ອາດຈະແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໃຫ້ລູກໄດ້ ຫຼືລູກອາດແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ແມ່ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍນຳກັນ

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ