ຈຳນວນຜູ້ທຸກຍາກແຕ່ລະແຂວງໃນ ສປປ ລາວ

ອີງຕາມຜົນງານສຳຫຼວດຜົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ IV ປີ 2015 ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ ມີຄົນທຸກຍາກທັງໝົດ 1,554,992 ຄົນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ມີຜູ້ທຸກຍາກຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ແຂວງ ສາລາວັນ ມີອັດຕາສ່ວນຜູ້ທຸກຍາກຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະແຂວງມີຜູ້ທຸກຍາກດັ່ງນີ້:

 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 65,695 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 8.5
 2. ແຂວງ ຜົ່ງສາລີ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 38,894 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 22.7
 3. ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 35,524 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 21.1
 4. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 75,327 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 25.5
 5. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 43,738 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 25.5
 6. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 95,575 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 22.9
 7. ແຂວງ ຫົວພັນ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 105,680 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 37.0
 8. ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 74,325 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 20.2
 9. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 67,336 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 28.2
 10. ແຂວງ ວຽງຈັນ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 67,298 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 16.2
 11. ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 54,781 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 20.7
 12. ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 103,978 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 27.1
 13. ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 302,264 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 32.0
 14. ແຂວງ ສາລະວັນ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 188,354 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 48.2
 15. ແຂວງ ເຊກອງ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 34,469 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 31.4
 16. ແຂວງ ຈຳປາສັກ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 154,054 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 22.8
 17. ແຂວງ ອັດຕະປື ມີຜູ້ທຸກຍາກ 25,652 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 18.9
 18. ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ມີຜູ້ທຸກຍາກ 22,048 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 27.8

 

ແຫລ່ງຂ່າວຈາກ: Idsala ອິດສະຫຼະ
ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!