ຜູ້ຊາຍແບບນີ້ຈິງໃຈເກີນ 70% ຮັກຈິງສະຖານນະຊັດເຈນ

 

1.​ ເຂົາຄົນນັ້ນຈະບອກເຈົ້າສະເໝີບໍ່ວ່າຈະໄປໃສ, ເຮັດຫຍັງຢູ່ ຫຼືຢູ່ກັບໃຜ

 1. ເຂົາຄົນນັ້ນຈະນຶກເຖິງເຈົ້າເມື່ອເຂົາຈະເຮັດຫຍັງຈັກຢ່າງ
 2. ເຂົາຈະບໍ່ລົມກັບຜູ້ຍິງຄົນອື່ນ ບໍ່ວ່າສະຖານະໃດ (ຖ້າບໍ່ມີວຽກສໍາຄັນແທ້ໆ)
 3. ເຂົາຈະຄອຍເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງ ແລະແຄ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຈົາສະເໝີ
 4. ເຂົາຈະບໍ່ໃຊ້ຄໍາທີ່ຮ້ອງເຈົ້າຄືກັບຜູ້ຍິງຄົນອື່ນ
 5. ເຂົາຈະບໍ່ບອກຮັກບອກຄິດຮອດໃຜນອກຈາກເຈົ້າ
 6. ເຂົາຈະຈື່ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງເຈົ້າໄດ້ສະເໝີ ແລະມັກມີຂອງຂວັນ ຫຼືເຊີໄພີຣໃຫ້ເຈົ້າດີໃຈຕະຫຼອດ
 7. ເຂົາເຊື່ອໃຈ ແລະໄວ້ໃຈເຈົ້າ
 8. ເຂົາຈະພະຍາຍາມຫາເວລາຢູ່ກັບເຈົ້າ ຫຼືລົມກັບເຈົ້າ ເພາະເຂົາຄິດສະເໝີວ່າເຈົ້າອາດເຫງົາ ຫຼືຄິດຮອດເຂົາ
 9. ເຂົາຈະເປັນທີ່ປຶກສາຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າຢູ່ຂ້າງໆສະເໝີເມື່ອເຈົ້າພົບປັນຫາ ມີສຸກຮ່ວມສຸກ ມີທຸກຮ່ວມທຸກໄປດ້ວຍກັນສະເໝີ
 10. ເຂົາກ້າທີ່ຈະບອກຄົນອອື່ນວ່າ ມີແຟນແລ້ວ ແຟນຂອງເຂົາຄືຄົນນີ້ ບໍ່ວ່າໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າຈະເກີດຜົນຫຍັງຂຶ້ນກໍຕາມ
 11. ເຂົາຈະວາງແຜນອະນາຄົດກ່ຽວກັບເຈົ້າ