3 ຂໍ້ ທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນຈະເຂົ້າເບິ່ງເຟສບຸກອະດີດຄົນຮັກເກົ່າ

ບາງຄົນມັກເຂົ້າໄປເບິ່ງເຟສບຸກຂອງອະດີດຄົນນັ້ນ ເພື່ອທົດສອບ ແລະສະແດງຄວາມກ້າຫານວ່າຕົວເອງນັ້ນແຂງແຮງພຽງໃດ ບາງຄົນເພື່ອຕິດຕາມ ດັ່ງນັ້ນ 3 ຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ ຄວນຮູ້ກ່ອນຈະເຂົ້າໄປເບິ່ງເຟສບຸກຂອງອະດີດຮັກ.

  1. ພາບທີ່ບາດຕາບາດໃຈ: ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະເຂົາຄົນນັ້ນອາດມີຄົນຮັກໃໝ່ແລ້ວກໍເປັນໄດ້.
  2. ຂໍ້ຄວາມບາດໃຈ: ແນ່ນອນວ່າຫາກຄົນຮັກເກົ່າຂອງເຮົານັ້ນມີແຟນໃໝ່ ຍ່ອມມີຂໍ້ຄວາມຫວານໆຂອງເຂົາກັບແຟນໃໝ່ຢ່າງແນ່ນອນ.
  3. ບົດເພງຄວາຮັກຂອງເຂົາ ແລະເຮົາ: ທົນໄດ້ບໍ ເມື່ອພົບບົດເພງອັນແສນຫວານໂຣແມນຕິກ ທີ່ຄົນຮັກ ແລະແຟນໃໝ່ຂອງຄົນຮັກເກົ່າຂອງເຮົານັ້ນໄດ້ສົ່ງໃຫ້ກັນໃນໜ້າເຟສບຸກ.