10 ນິໄສໃນການເຮັດວຽກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ນັບຖື ແລະໜ້າເຊື່ອຖື

0
7098

ຄົນເຮົາເກີດມາຕ້ອງມີໜ້າທີ່ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ທັງຕໍ່ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະສັງຄົມ, ຖ້າເມື່ອຮອດເວລາທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກ ກໍຕ້ອງເຮັດອອກມາໃຫ້ດີ ເຊິ່ງການເຮັດວຽກທຸກມື້ນີ້  ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຍ່ອມຕ້ອງການໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງນັບຖື ແລະເຊື່ອຖື, ມື້ນີ້ແອັດມິນ ຈຶ່ງມີ 10 ນິໄສໃນການເຮັດວຽກທີ່ເຮັດໃຫ້ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະໜ້າເຊື່ອຖືມາບອກໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ນຳກັນ

  1. ກົງຕໍ່ເວລາ: ເລື່ອງເວລາສຳຄັນຫຼາຍ ການຂາດວຽກ ການເຂົ້າປະຊຸມສວາຍ, ການບໍ່ໄປຕາມນັດ ແລະອື່ນືໆ ລ້ວນແຕ່ເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມເຊື່ອຖື, ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາກົງຕໍ່ເວລາ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ໃຜໆ ຢາກເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຮົາ ເພາະຢ່າງໜ້ອຍໃນເລື່ອງພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນໃນເວລານັ້ນ ພວກເຂົາສາມາດເຊື່ອໃຈເຈົ້າໄດ້
  2. ຮັກສາຄຳເວົ້າ: ການທີ່ເຮົາເວົ້າສິ່ງໃດໜຶ່ງອອກໄປແລ້ວ ຕ້ອງຮັກສາຄຳເວົ້າໃຫ້ດີ ເວົ້າແລ້ວຕ້ອງເຮັດໄດ້ ຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ກໍບໍ່ຄວນເວົ້າອອກມາ ຢ່າເວົ້າລອຍໆໃຫ້ຄົນອື່ນຕັ້ງຄວາມຫວັງນຳ ເພາະເຂົາຈະເສຍໃຈພາຍຫຼັງ
  3. ບໍ່ເວົ້າຂວັນຄົນອື່ນ: ເວລາໃດກໍຕາມ ບໍ່ຄວນເວົ້າຂວັນ ຫຼືເວົ້າເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີຂອງຄົນອື່ນ ເພາະ ການເວົ້າເຖິງຄົນອື່ນໃນທາງທີ່ບໍ່ດີນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໆນັ້ນເສຍຫາຍ ແລະຄົນອື່ນກໍຈະບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະບໍ່ເຊື່ອໃຈເຮົາອີກຕໍ່ໄປ
  4. ກ້າຮັບຜິດຊອບ: ເມື່ອເກີດບັນຫາຫຍັງຂຶ້ນ ເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບ ແລະຮັບຜິດຊອບ ຍອມຮັບຟັງຄຳຕຳໜິວິຈານ ຢ່າງໜ້ອຍກໍເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເຮັດວຽກນຳເຫັນວ່າ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໜີບັນຫາ ແລະຍອມຮັບໃນຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ
  5. ບໍ່ເລືອກປະຕິບັດ: ຄວນປະຕິບັດກັບໝູ່ຮ່ວມງານແບບສະເໝີກັນ ບໍ່ຄວນເຮັດແບບວ່າ ປະຕິບັດກັບຫົວໜ້າແບບໜຶ່ງ ດ້ວຍການເວົ້າຄຳອ່ອນຫວານ ແຕ່ວ່າກັບໝູ່ກັບປະຕິບັດນຳແບບໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຈົ້າຫຼຸດລົງ
  6. ບໍ່ເອົາເລື່ອງສ່ວນຕົວມາກ່ຽວເລື່ອງວຽກ: ຫຼາຍຄັ້ງມັກພົບບັນຫາ ເລື່ອງອະຄະຕິກັນ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ, ການໃຊ້ອະຄະຕິໃນການເຮັດວຽກ ນັ້ນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກແທ້, ການພະຍາຍາມທຳຮ້າຍຄົນອື່ນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຜ່ານການເຮັດວຽກ ເປັນສິ່ງບໍ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ
  7. ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ: ນອກຈາກການເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົວເອງຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວ ການມີນໍ້າໃຈ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນໃນບ່ອນເຮັດວຽກນຳກັນ, ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນ ເບິ່ງເຈົ້າໃນດ້ານດີແລ້ວ ເຂົາຍັງເຊື່ອຖືໃນຄວາມຮັກວຽກ ແລະນໍ້າໃຈທີ່ດີຂອງເຈົ້າອີກດ້ວຍ
  8. ມີກາລະເທສະ ແລະສຳມາຄາລະວະ: ຄົນທີ່ຮູ້ຫຍັງຄວນ ແລະບໍ່ຄວນ ແລະມີສຳມາຄາລະວະຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ກວ່າ ດ້ວຍການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຈົ້າກົງໄປກົງມາ ແບບມີມາລະຍາດ ແລະຖືກກາລະເທສະ
  9. ສ້າງບຸກຄະລິກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື: ບຸກຄະລິກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ທັງພາຍນອກດ້ວຍການແຕ່ງຕົວ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ສະອາດຈົບງາມ ແລະດ້ານພາຍໃນ ຄືມີກິລິຍາມາລະຍາດ, ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ຄວນເວົ້າ ແລະບໍ່ເຮັດຕົວແບບສະບາຍຫຼາຍເກີນໄປ
  10. ຢ່າເອົາປຽບຄົນອື່ນ: ຄົນເຮົາຄວນເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຊື່ວ່າໜ້າເຊື່ອຖື, ກ່ອນທີ່ຈະໄປຂໍໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດກໍຕ້ອງຄິດເລື່ອງນີ້ໃຫ້ດີ ເພາະການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບາງຄັ້ງ ຄືການເພີ່ມວຽກໃຫ້ຄົນອື່ນ ເຊິ່ງຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນພາວະທີ່ພ້ອມ ເຂົາກໍຈະຮູ້ສຶກວ່າເຈົ້າເອົາປຽບພວກເຂົາ

ທຸກຄົນສາມາດສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນກັບບຸກຄົນອ້ອມຂ້າງໄດ້, ລອງນຳເອົາໄປປັບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນກັນເບິ່ງ ແລ້ວຊີວິດເຈົ້າຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນແນ່ນອນ
ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!