12 ປະໂຫຍກຂໍ້ອ້າງບອກເລີກແຟນ ໃຫ້ອີກຝ່າຍເຈັບໜ້ອຍທີ່ສຸດ

 

 1. ເຈົ້າດີເກີນໄປ
 2. ການໃຊ້ຊີວິດຂອງເຮົາສອງຄົນອາດຈະຕ່າງກັນເກີນໄປ
 3. ນິໄສເຂົ້າກັບບໍ່ໄດ້
 4. ບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັນ
 5. ຢາກໃຫ້ເຈົ້າພົບຄົນທີ່ດີກວ່າ
 6. ຫ່າງກັນຈັກໄລຍະ
 7. ຍັງບໍ່ພ້ອມ ຢາກຢູ່ຄົນດຽວ
 8. ອ້າງວ່າພໍ່ແມ່ຍັງບໍ່ຢາກໃຫ້ມີແຟນ
 9. ກັບມາເປັນໝູ່ເພື່ອນກັນດີກວ່າ
 10. ຂ້ອຍມີຄົນໃໝ່ແລ້ວ
 11. ບໍ່ເວົ້າຫຍັງເລີຍ ນິ້ງ, ມິດງຽບ ແລ້ວຫາຍໄປຈາກຊີວິດເຮົາເລີຍ
 12. ເຮົາເລີກກັນເນາະ