ປະໂຫຍດຂອງໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດ

ຈາກສານອາຫານສໍາຄັນໃນໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກິນໝາກຖົ່ວເຫຼືອງເປັນປະຈໍາໄດ້ຮັບປະໂຫຍດດັ່ງນີ້

 1. ປະໂຫຍດຈາກສານອາຫານຄົບຖ້ວນໃນໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ປາສະຈາກໂຣກໄພໄຂ້ເຈັບ ແລະເຮັດໃຫ້ຜິວພັນຜ່ອງໃສ
 2. ປະໂຫຍດຈາກໂອເມກ້າໃນຖົ່ວເຫຼືອງ ສາມາດຊ່ວຍບໍາລຸງໄປເຖງສະໝອງ ແລະເຊວປະສາດ
 3. ປະໂຫຍດຈາກໂປຣຕີນໃນຖົ່ວເຫຼືອງ ທົດແທນໂປຣຕີນຈາກຊີ້ນສັດໄດ້
 4. ປະໂຫຍດຈາກເອສໂຕເຈນໃນຖົ່ວເຫຼືອງ ຊຶ່ງີຄຸນສົມບັດຄ້າຍຄືເອສໂຕເຈນ ຮອກໂມນຂອງເພດຍິງ ຊຶ່ງເປັນຮອກໂມນທີ່ສົ່ງຜົນໃນເລື່ອງຂອງລະບົບເລືອດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຄ່ອຍເປັນສິວທີ່ເກີດຈາກລະບົບເລືອດບໍ່ດີ
 5. ປະໂຫຍດຈາກວິຕາມິນ ເປັນສານຊ່ວຍຕ້ານອະນຸມຸນອິດສະລະ ເຮັດໃຫ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນໃນເລື່ອງພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ ຄວາມດັນ, ພະຍາດຫົວໃຈ ເປັນຕົ້ນ
 6. ປະໂຫຍດຈາກເສັ້ນໃຍສູງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍດີ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງເລື່ອງພະຍາດມະເຮັງໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານທັ້ງລະບົບ
 7. ປະໂຫຍດຈາກກົດອະມິໂນ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ກິນເປັນປະຈໍານອນຫຼັບດີຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກກົດດັງກ່າວມີການປ່ຽນເປືອນຮອກໂມນເຊໂຣໂທນິນທີ່ຄວບຄຸມດ້ານການຫຼັບ
 8. ປະໂຫຍດຈາກສານ isoflavone ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກະດູກໜາຂຶ້ນ
 9. ປະໂຫຍດຈາກກົດໄຂມັນບໍ່ອິ່ມຕົວ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຄໍເລດເຕີລອຍໃນເລືອດຫຼຸດລົງໄດ້
 10. ປະໂຫຍດຈາກ Phytoestrogen ນອກຈາກການຊ່ວຍໃນເລື່ອງການຫຼຸດລະດັບຄໍເລດເຕີລອຍແລ້ວ ຍັງມີຜົນໃນເລື່ອງຂອງການຫົດຢືດຫຼອດເລືອດ ຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດພະຍາດຫົວໃຈ ແລະພະຍາດກ່ຽວກັບຫຼອດເລືອດ
 11. ປໂຫຍດຈາກທາດເຫຼັກ ໂດຍຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດໂລຫິດຈາງ
 12. ປະໂຫຍດຂອງຖົ່ວເຫຼືອງຕໍ່ຜູ້ຍິງໄວທອງ ຄວນໄດ້ກິນໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ
 13. ປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ການກິນໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຕານເພີ່ມຂຶ້ນ ຈຶ່ງເປັນອາຫານທີ່ເໝາະກັບຄົນທີ່ເປັນເບົາຫວານ
 14. ຊ່ວຍບໍາລຸງມ້າມ ແລະລົມປະມານໃນຮ່າງກາຍ.