11 ເທັກນິກການຂັບລົດ ປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດໃນຊ່ວງລະດູໜາວ

0
1596

ການຂັບຂີ່ລົດໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ ເພາະອາກາດໜາວ ເຮັດໃຫ້ໝອກລົງຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ແລະປົກຄຸມເທິງຖະໜົນ ເຮັດໃຫ້ການຂັບຂີ່ລົດໄປມາຍາກ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຄວນມີເທັກນິກ ເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດ

 1. ກຽມພ້ອມສະພາບລົດ ໃຫ້ພ້ອມເດີນທາງໃນຊ່ວງໝອກປົກຄຸມເສັ້ນທາງ: ດ້ວຍອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດແວ່ນ ຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານ
 2. ການຂັບລົດໃຫ້ເປີດສັນຍານໄຟ ແລະໄຟຕັດໝອກ: ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ເປີດທັງໄຟໜ້າ ແລະໄຟຫຼັງ ເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນເຮົາ
 3. ກໍລະນີໝອກລົງຫຼາຍຈົນເບິ່ງບໍ່ເຫັນທາງ: ໃຫ້ຈອດລົດໃນບໍລິເວນທີ່ປອດໄພ ລໍຖ້າຈົນໝອກຈາງ ແລ້ວຈຶ່ງຂັບລົດໄປຕໍ່
 4. ເປີດໄຟໃຫ້ຕໍ່າ ບໍ່ຕາຕາຫຼີ່: ເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງເຫັນເຮົາ ແລະຫ້າມໃຊ້ໄຟສູງ ເພາະແສງໄຟຈະສະທ້ອນ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຫຼື້ອມຕາ
 5. ບໍ່ຂັບລົດດ້ວຍຄວາມໄວ: ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງຈາກລົດອື່ນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ໂດຍເວັ້ນໄລຍະທີ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ ໄລຍະທີ່ເບິ່ງເຫັນທ້າຍລົດຄັນທາງໜ້າ
 6. ການລ້ຽວລົດໃນຂະນະລ້ຽວລົດຜ່ານໝອກ: ໃຫ້ສັນຍານລ່ວງໜ້າຢ່າງຊັດເຈນ ແລະເໝາະສົມ ຄວນເປີດແວ່ນລົດແດ່ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງ, ເປີດໄຟໜ້າ ແລະບີບແກໃຫ້ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ
 7. ການຈອດລົດກາງໝອກຫຼາຍ: ຕ້ອງຈອດໃຫ້ພົ້ນທາງແລ່ນລົດໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຫາກຈຳເປັນ ແລະຫຼີກລຽງບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ສ້າງສິ່ງກີດຂວາງ ຫຼືສັນຍານເຕືອນແທນ
 8. ການຂັບລົດ ຄວນເປີດສັນຍານໄຟໜ້າລົດ ແລະໄຟຕັດໝອກ: ເມື່ອໝອກລົງແຮງປົກຄຸມເສັ້ນທາງ ແລະຄວນປິດໄຟເມື່ອເຫັນເສັ້ນທາງຊັດເຈນ, ບໍ່ຄວນເປີດໄຟສູງ ເພາະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຫຼື້ອມຕາ ອາດເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້
 9. ສະພາບຖະໜົນທີ່ມີໝອກປົກຄຸມຫຼາຍ: ນອກຈາກຈະເບິ່ງເສັ້ນທາງບໍ່ຊັດເຈນແລ້ວ, ທາງຍັງມື່ນກວ່າປົກກະຕິ ຈຶ່ງຄວນເບກລົດຫຼາຍຂຶ້ນ, ບໍ່ຂັບໃກ້ຄັນທາງໜ້າຫຼາຍເກີນໄປ
 10. ບໍ່່ຄວນຈອດລົດໃນບໍລິເວນທີ່ໝອກລົງຫຼາຍ: ແຕ່ຄວນຈອດໃນບ່ອນທີ່ໝອກຈາງໆ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ຂັບລົດນຳຫຼັງເບິ່ງເຫັນໃນໄລຍະໄກ
 11. ການຂັບລົດຜ່ານໝອກດົນໆ ຕ້ອງໃຊ້ສະມາທິໃນການຄວບຄຸມພາຫະນະຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຈຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍ, ຄວນກຽມຮ່າງກາຍໃຫ້ພ້ອມກ່ອນເດີນທາງ