11 ສັບພະຄຸນຂອງເຫັດຫູໜູ ແລະປະໂຫຍດໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ

 

 1. ສັບພະຄຸນເຫັດຫູໜູມີສານສໍາຄັນເຊັ່ນສານທີ່ມີຊື່ວ່າ ອະດີໂນຊີນ ຊຶ່ງມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຫຼຸດຄວາໜຽວຂຸ້ນຂອງເລືອດ ເຮັດໃຫ້ເລືອດບໍ່ໄປອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ, ສະໝອງ ແລະໃນອະໄວຍະວະອື່ນໆພາຍໃນຮ່າງກາຍ
 2. ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີກໍາລັງ
 3. ມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດຂອງຮ່າງກາຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນ ເຮັດໃຫ້ຜິວພັນສົດໃສມີສຂະພາບດີ
 4. ເປັນຢາເຢັນຊ່ວຍແກ້ອາການໄອ, ບັນເທົາອາການເຈັບຄໍ, ແກ້ຮ້ອນໃນ ລວມທັງມສັບພະຄຸນຊ່ວຍແກ້ອາການຮາກເປັນເລືອດ ແລະແກ້ເລືອດດັງໄຫຼໄດ້
 5. ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນໂລຫິດສູງ, ຊ່ວຍບໍາລຸງເລືອດ, ປິ່ນປົວພະຍາດໂລຫິດຈາງ ເຮັດໃຫ້ເລືອດລົມໃນຮ່າງກາຍໄຫຼວຽນໄດ້ສະດວກ
 6. ມີຄຸນສົມບັດເຮັດໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍດີຂຶ້ນ, ປ້ອງກັນພະຍາດລິດສີດວງທະວານ, ສາມາດຂັບຂອງເສຍອອກຈາກໃນລໍາໄສ້ໄດ້ດີ ເນື່ອງຈາດເຫັດຫູໜູອຸດົມໄປດ້ວຍເສັ້ນໃຍອາຫານ ຊຶ່ງຍັງມີຜົນດີຕໍ່ການຊ່ວຍຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ
 7. ຊ່ວຍແກ້ອາການຂອງປະຈໍາເດືອນມາຫຼາຍ ຫຼືມາບໍ່ປົກກະຕິ ລວມທັງປິ່ນປົວອາການລົງຂາວທີ່ຜິດປົກກະຕິ
 8. ມີລິດໃນການຊ່ວຍເບິ່ງແຍງ ແລະບໍາລຸງອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ຕັບ, ປອດ, ກະເພາະອາຫານ ຫຼືລໍາໄສ້ໃຫຍ່ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ ສາມາດທໍາງານໄດ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບດີ
 9. ເປັນແຫຼ່ງຂອງວິຕາມິນຫຼາຍຊະນິດ ໂດຍສະເພາະວິຕາມິນຊີ ຊຶ່ງມີລິດໃນການຕໍ່ຕ້ານອະນຸມຸນອິດສະລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະຢັບຢັ້ງບໍ່ໃຫ້ເຊວມະເຮັງຜິດປົກກະຕິຈົນກາຍເປັນເນື້ອຮ້າຍໄດ້
 10. ອຸດົມໄປດ້ວຍຟົດສະຟໍຣິກ ຊຶ່ງເປັນແຮ່ທາດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນກັບທຸກເຊວໃນຮ່າງກາຍ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມການທໍາງານຂອງເຊວມະເຮັງຕ່າງໆ ໃຫ້ທໍາງານໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
 11. ອຸດົມໄປດ້ວຍແຄວຊຽມ ຊ່ວຍບໍາລຸງກະດູກ ແລະແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ ຈະທໍາງານຮ່ວມກັບຟົດສະຟໍຣິກ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈະເກີດພະຍາດກະດູກພ່ອຍໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະບັນເທົາອາການເຈັບແຂ້ວ ແລະເຈັບເຫືອກໄດ້