10 ວິທີເຮັດໃຫ້ການຜິດກັບແຟນເບົາລົງກວ່າທີ່ເຄີຍ

ການຜິກກັນຂອງຄູ່ຮັກນັ້ນເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ ເຊື່ອວ່າຄູ່ຮັກທຸກຄູ່ຕ້ອງເຄີຍຜິດກັນ ເພາະຄົງບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະເຂົາກັນໄດ້ດີໄປໝົດທຸກເລື່ອງ ແຕ່ເມື່ອຜິດກັນແລ້ວ ສາວໆຫຼາຍຄົນກໍມັກຈະຫາເລື່ອງເລີກກັບແຟນ ທັງທີ່ຄວາມຈິງມັນຄົນລະເລື່ອງກັນ ເມື່ອຜິດກັນ ເຮົາຕ້ອງຫາວິທີໃນການແກ້ໄຂປັນຫາ ແລະນີ້ຄື 10 ຂໍ້ເພື່ອວິທີການແກ້ປັນຫາຍາມຜິດກັບແຟນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

  1. ນັບ 1 ເຖິງ 10 ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ: ເພາະການຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ ແລະນັລເລກຈະເຮັດໃຫ້ຈົດຈໍ່ກັບການນັບເລກ ຫຼາຍກວ່າຈະໄປມີເລື່ອງຊໍ້າກັບເຂົາອີກລອບ ເພາະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ດອກວ່າຄໍາເວົ້າທີ່ຊິເວົ້າຕໍ່ໄປຈະທໍາຮ້າຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແຟນໄດ້ຫຼາຍຂະໜາດໃດ
  2. ໃຊ້ຄໍາທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ຢຸດ” ທີ່ຮູ້ວ່າສະເພາະສອງຄົນ
  3. ຢ່າເອົາຊະນະ: ທີ່ຈິງແລ້ວທັງສອງຄົນຮັກກັນ ເພາະສະນັ້ນ ການທີ່ອີກຝ່າຍໜຶ່ງຜິດ ຫຼືຖືກນັ້ນກໍບໍ່ຫັນຈໍາເປັນ ລອງປ່ຽນມາແກ້ໄຂປັນຫາດ້ວຍກັນ ແລະຈະພົບຄວາມແຕກຕ່າງ
  4. ຢິບເລື່ອງທີ່ຄວນນໍາມາຜິດກັນ ບໍ່ແມ່ນເອົາທຸກເລື່ອງ
  5. ກອດຄົນຮັກ: ປ່ຽນຄວາມໃຈຮ້າຍມາເປັນຄວາມອ່ອນໂຍນ
  6. ເຮັດຫຍັງທີ່ຄິດວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້
  7. ບໍ່ຜິດດອກ ຖ້າຈະຜິດກັນຂ້າມຄືນ: ຫາກຈິດໃຈທັງສອງຍັງບໍ່ພ້ອມຈະເປີດໃຈລົມກັນ ປະໄວ້ກ່ອນ ຖ້າໃຫ້ພ້ອມກັນມື້ໃໝ່ ແລ້ວຄ່ອຍເລີ່ມຕົ້ມລົມກັນອີກຄັ້ງ ກໍເປັນວິທີທີ່ດີ
  8. ລອງໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ຕະຫຼົກຕະຫຼົກ
  9. ຮູ້ວ່າຕົນເອງກໍາລັງເປັນຫຍັງ: ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ ແລະນັບ 1-10 ແລະຄິດວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາໃຈຮ້າຍຄືຫຍັງ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນແບບນີ້, ມີວິທີ່ແກ້ປັນຫາໃດທີ່ພໍຈະເຮັດໃຫ້ມັນດີຂຶ້ນໄດ້
  10. ຈົ່ງຢູ່ໃນເວລາທີ່ພ້ອມຈະຜິດກັນ ໝາຍເຖິງຢ່າຜິດກັນຕອນຫິວເຂົ້າ