ຂໍ້ຮູ້ໃຈ 10 ຂໍ້ ທີ່ໝູ່ສະນິດສາມາດຕອບແທນກັນໄດ້

ມິດຕະພາບລະຫວ່າງໝູ່ສະນິດ ໝູ່ສະນິດຄືສາຍສໍາພັນທີ່ມາຈາກການຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກກັບຄົນໆໜຶ່ງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝູ່ມາແຕ່ສະໄໝປະຖົມ ຫຼືຫາກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວຈົນແໜ້ນແຟ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຈົ້າຮູ້ທຸກຢ່າງທັງເລື່ອງດີ ແລະຮ້າຍຂອງອີກຝ່າຍຈົນກະທັ່ງສາມາດຕອບແທນກັນໄດ້.

  1. ທຸກເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບຄອບຄົວໝູ່
  2. ຄົນທີ່ໝູ່ຊັງສຸດໆ: ແຕ່ໝູ່ກໍບໍ່ຊັງຖ້າເຈົ້າກັບໄປລົມເລື່ອງນັ້ນ
  3. ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດແທ້ໆໃນບ່ອນເຮັດວຽກ: ເຂົາຮູ້ດີວ່າເຈົ້າເຮັດຫຍັງແດ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຮູ້ວ່າເຈົ້າມັກ ແລະບໍ່ມັກຫຍັງ
  4. ອາຫານທີ່ມັກຂອງເຈົ້າ ຫຼືອາຫານທີ່ເຈົ້າກິນບໍ່ໄດ້ ເຂົາຈະຄ່ອຍເຕືອນຄົນອື່ນໃຫ້ຮູ້ນໍາ ເພາະເຂົາເປັນຫ່ວງ ແລະຕ້ອງການປົກປ້ອງເຈົ້ານັ້ນເອງ
  5. ເພງທີ່ເຈົ້າມັກຮ້ອງ
  6. ກໍາລັງໃຈທີ່ເຈົ້າ ຫຼືເຂົາຕ້ອງການໃນຍາມທີ່ມີປັນຫາ
  7. ແນວຮູບເງົາກັບອາຫານວ່າງທີ່ມັກ
  8. ຈື່ວັນເກີດຂອງເຈົ້າ ແລະວັນເກີດເຂົາ
  9. ສະຖານທີ່ທ້ອງທ່ຽວທີ່ຕ້ອງການໄປ ຫຼືເຮືອນໃນຝັນ: ເພາະເຈົ້າກັບເຂົາແລກປ່ຽນກັນທຸກເລື່ອງຕັງແຕ່ຄວາມປາຖະໜາໃນເລື່ອງວຽກງານ, ສະຖານທີ່ຕ້ອງການຢູ່ອາໄສ ທຸກເລື່ອງທີ່ສາມາດລົມກັນໄດ້
  10. ຊື່ພໍ່ແມ່ ບາງທີ່ອາດຮູ້ໄປເຖິງຊື່ຂອງພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ຊື່ພໍ່ແມ່ຂອງໝູ່ສະນິດຄືບັນໄດສູງສຸດຂອງຄໍາວ່າມິດຕະພາບ