ເຫດຜົນ 5 ຂໍ້ ທີ່ໃຊ້ເປັນຂໍ້ອ້າງຂອງຄົນທີ່ກໍາລັງນອກໃຈແຟນ

ຄວາມຮັກບໍ່ເຂົ້າໃຜອອກໃຜ ບາງຄູ່ກໍຮັກກັນດີ, ບາງຄູ່ກໍຜິດກັນເກືອບທຸກວັນ, ບາງຄູ່ກໍມີປັນຫາເລື່ອງມືທີສາມ ຊຶ່ງເປັນປັນຫາໃດກໍຕາມ ບໍ່ຮ້າຍແຮງເທົ່າການນອກໃຈແຟນ ເພາະມັນໝາຍເຖິງວ່າຄວາມຮັກຖືກແທນທີ່ດ້ວຍຄົນອື່ນ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ຊື່ສັດກັບແຟນ ຈະມີເຫດຜົນຫຍັງມາອ້າງແດ່.

  1. ຮັກແທ້ແພ້ໃກ້ສິດ: ອາລົມອ່ອນໄຫວເປັນກັນທຸກຄົນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຈະມີການຫັກຫ້າມໃຈໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ບາງຄົນຢູ່ໄກກັບແຟນ ຫຼືແຟນບໍ່ມີເວລາໃຫ້ ຈຶ່ງຫຼົງໄຫຼໄປກັບຄົນໃໝ່ ຊຶ່ງກໍແນ່ນອນວ່າທຸກຢ່າງຈະເບິ່ງຕື່ນເຕັ້ນໜ້າສົນໃຈໄປໝົດ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງຫຼາຍຄູ່ ທີ່ຕ້ອງເລີກລາກັນໄປເພາະມືທີສາມ
  2. ແຟນລະເລີຍ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄືທີ່ຜ່ານມາ: ເລື່ອງນີ້ສໍາຄັນຫຼາຍ ວ່າແຟນບໍ່ສົນໃຈ ແຟນປ່ຽນໄປ ຢ່າຄິດວ່າບໍ່ມີຫຍັງ ລອງສໍາຫຼອດໂຕເອງກ່ອນວ່າເບິ່ງແຍງ ເອົາໃຈໃສ່ແຟນດີ ຫຼືຍັງ ຖ້າຍັງກໍຟ້າວປັບປຸງໂຕ ແຕ່ຖ້າເຮັດດີທີ່ສຸດແລ້ວ ກໍປ່ອຍໄປດີກວ່າ ຢ່າເສຍເວລາເລີຍ
  3. ນິໄສເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້: ຕອນຄົບກັນທໍາອິດແມ່ນຫຍັງກະເບິ່ງເຂົ້າກັນໄດ້ທຸກຢ່າງ ແຕ່ພໍເບື່ອ ພົບຄົນໃໝ່ ກໍກາຍເປັນວ່າມີເລື່ອງໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າໄປກັນບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເລື່ອງແບບນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າໃນຊີວິດຄົນເຮົາມີການປ່ຽນແປງ ປ່ຽນສັງຄົມ ຈຶ່ງບໍ່ແກທີ່ບາງຄົນຈະມີຄວາມຄິດ ແລະນິໄສທີ່ປ່ຽນໄປ ແຕ່ການທີ່ລົມກັນຄົນອື່ນລະຫວ່າງທີ່ກໍາລັງມີແຟນຢູ່ແລ້ວ ກໍຄືວ່າ ນອກໃຈແຟນຢູ່ດີ
  4. ຮູ້ສຶກບໍ່ໝັ້ນຄົງກັບຄວາມສໍາພັນທີ່ເປັນຢູ່: ມີຫຼາຍຄູ່ທີ່ຄົບກັນມາດົນ ແຕ່ບໍ່ມີວີ່ແວວວ່າຈະແຕ່ງງານສ້າງຄອບຄົວ ຫຼືອີກຝ່າຍເບິ່ງໄປແລ້ວບໍ່ສາມາດເປັນຜູ້ນໍາໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປີດໃຈໄປລົມຄົນທີ່ເບິ່ງຄືໝັ້ນຄົງກວ່າ
  5. ໝົດຮັກ