ທ່ານຄິດວ່າ ‘ທ່ານເຮັດໄດ້’ ຫຼືບໍ່?

ຫຼາຍເທື່ອທີ່ເຮົາມັກປະເມີນໂຕເຮົາເອງວ່າ : “ແບບນີ້ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ!”
 “ແບບນັ້ນຍາກໂພດ ເກີນຄວາມສາມາດຂອງເຮົາ”

ແຕ່ຮູ້ຫຼືບໍວ່າ?

‘ສິ່ງທີ່ເຮົາຄິດ ລ້ວນສົ່ງຜົນຕໍ່ການກະທຳຂອງເຮົາ’

‘ເຮນຣີ ຟອດ’ ເຄີຍລົ້ມແຫຼວຈາກການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດເຖິງ 2 ເທື່ອ

ຈົນສຸດທ້າຍ…ສິ່ງທີ່ເຂົາຕັ້ງໃຈມາດົນກໍເກີດຜົນ

ເຂົາສາມາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ຟອດ ມໍເຕີ ໄດ້ສຳເລັດ ແລະປະສົບຄວາມສຳເລັດຢ່າງສູງຈາກ ຟອດ ໂມເດວ ທີ ທີ່ສາມາດຜະລິດລົດລຸ້ນນີ້ອອກມາຈໍາໜ່າຍໄດ້ເຖິງ 15 ລ້ານຄັນ

ເຮນຣີ ຟອດ ເຄີຍກ່າວວ່າ: “ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຄິດວ່າ ທ່ານເຮັດໄດ້

ຫຼືຄິດວ່າ ທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້

ທ່ານກໍຄິດຖືກທັງນັ້ນ”

ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທ່ານເຮັດໄດ້ ເຖິງຈະລົ້ມໄປຈັກເທື່ອກໍຕາມ ຈັກມື້ໜຶ່ງມັນກໍຕ້ອງເຮັດໄດ້

ແຕ່ຖ້າທ່ານຄິດວ່າ ຈັ່ງໃດກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ ຂະໜາດພຽງແຕ່ຄິດຍັງລົ້ມເລີກໄປແລ້ວ ການກະທຳແລະຄວາມຕັ້ງໃຈຄົງບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງ

ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງຕິດວ່າ ‘ທ່ານເຮັດໄດ້’

“Whether you think you can, or you think you can’t–you’re right.” — Henry Ford

ບົດຄວາມດີໆຈາກ: ປະສົບຄວາມສຳເລັດ