10 ສິ່ງທີ່ຄວນຖິ້ມ ເພື່ອຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ

0
1787

ຄວາມສຸກ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍ ແຕ່ມັນຄືຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາ ທີ່ເຮົາສາມາດເລືອກໄດ້,​ ຄວບຄຸມໄດ້ ແຕ່ຫຼາຍຄົນມັກລືມ, ຫຼາຍໆຄົນມັກໄຂວ່ຄວ້າຫາຄວາມສຸກມາທັງຊີວິດ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າມັນຢູ່ທີ່ ການປັບມຸມມອງຂອງເຮົາທັງຊີວິດເທົ່ານັ້ນເອງ ແລະນີ້ຄື 10 ຢ່າງໃນຊີວິດ ທີ່ຄວນຖິ້ມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ

  1. ຖິ້ມ “ຄວາມອິດສາຄົນອື່ນ”
  2. ຖິ້ມ “ຄວາມຢ້ານທີ່ຈະປ່ຽນຕົນເອງ”
  3. ຖິ້ມ “ຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ທຸກຢ່າງຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມຄວບຄຸມ, ຕາມແບບແຜນ”
  4. ຖິ້ມ “ການເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະເຮັດ ໂອທີ”
  5. ຖິ້ມ “ການໂທດຄົນອື່ນ ຫຼືສິ່ງອື່ນ”
  6. ຖິ້ມ “ການຈົ່ມ ຫຼືຕຳໜິຄົນອື່ນ”
  7. ຖິ້ມ “ຄວາມຄິດທີ່ວ່າຕົນເອງຖືກສະເໝີ”
  8. ຖິ້ມ “ຄວາມເຊື່ອຈຳກັດຄວາມສາມາດຕົນເອງ”
  9. ຖິ້ມ “ຖິ້ມໝູ່ເພື່ອນທີ່ບໍ່ດີ”
  10. ຖິ້ມ “ຖິ້ມອະດີດທີ່ບໍ່ດີ”

ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!