ນິໄສ 10 ຢ່າງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກຢູ່ນໍາກັນໄດ້ດົນນານ

ກວ່າຈະໄດ້ມາຊຶ່ງຄວາມຮັກຂອງຄົນສອງຄົນ ຫຼືກວ່າຈະຄົບຫາກັນວ່າຍາກແລ້ວ ແຕ່ການຈະປະຄອງຄວາມຮັກໃຫ້ຍາວນາມຕະຫຼອດຮອດຝັ່ງນັ້ນມັນຍາກຍິ່ງກວ່າ ແລະ 10 ນິໄສນີ້ ຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄົນຮັກຢູ່ດ້ວຍກັນດົນນານ.

  1. ມີສິ່ງທີ່ສົນໃຈເໝືອນໆກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຊອກເລື່ອງໃໝ່ໆທີ່ທັ້ງຄູ່ສົນໃຈຮ່ວມກັນຢູ່ຕະຫຼອດ
  2. ເຂົ້ານອນພ້ອມກັນ
  3. ບໍ່ເຂົ້ານອນທັ້ງໆທີ່ຍັງຄຽດໃຫ້ກັນຢູ່
  4. ກອດກັນ ແລະຫອມແກ້ມຫຼັງຕື່ນນອນ ແລະກ່ອນນອນ
  5. ໄວ້ໃຈກັນ ແລະກັນ
  6. ເວົ້າຄໍາວ່າຂອບໃຈ ແທນຄໍາວ່າຂໍໂທດ (ຈາກເລື່ອງທີ່ຄວນເປັນແງ່ລົບ ໃຫ້ກາຍເປັນແງ່ບວກ)
  7. ສະຫຼອງເມື່ອຄົນຮັກປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນແຕ່ລະເລື່ອງ
  8. ເຮັດສິ່ງເລັກໆໜ້ອຍໆໃຫ້ກັນ ແລະກັນສະເໝີ
  9. ໃສ່ໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງອີກຝ່າຍ
  10. ຕ້ອງມີອາລົມຕະຫຼົກ ເພື່ອສ້າງສຽງຫົວເລາະ